English version
Drukuj

Proszki i nanoproszki miedzi

Przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi z elektrolitów przemysłowych, także odpadowych, metodą elektrochemicznego osadzania metalicznej miedzi na katodzie. Technologia nie wymaga stosowania elektrolitu o odpowiedniej czystości i odpowiednim stężeniu dodatkowych elektrolitów lub innych substancji. Potencjalnym źródłem nanoproszków metali otrzymywanych wg tej technologii są trzy typy elektrolitów/odpadów:

  • elektrolit wycofany do odmiedziowania z obiegu elektrorafinacji,
  • elektrolit odmiedziowany,
  • odpady flotacyjne przeznaczone do składowania.

Produkty, które mogą powstawać wg tej technologii, to m.in. dodatki do polimerów, smarów, barwników, środków bakteriobójczych i połączeń mikroprocesorowych.

Nanoproszki miedzi lub jej stopów będą mogły znaleźć zastosowanie w mikroelektronice jako sorbenty do oczyszczania odpadów promieniotwórczych, jako dodatek do cieczy chłodzących, a także jako katalizatory w ogniwach paliwowych. Najnowsze zastosowanie nanoproszku miedzi związane jest z otrzymywaniem elektronicznych obwodów drukowanych metodą Ink jet, która zastępuje tradycyjną metodę elektrochemiczną. Dodatek nanoproszku miedzi wywiera również pozytywny wpływ na właściwości tribologiczne olejów obróbkowych.


Krótki opis technologii

Metoda polega na zastosowaniu elektrolizy potencjostatycznej pulsowej ze zmianą lub bez zmiany kierunku prądu. Wartość potencjału katody przyjmuje wartości odpowiadające plateau lub okolicy plateau na krzywej prądowo-napięciowej odpowiadające zakresowi potencjałów -0,2 V ÷ -1,0 V. Jako katodę stosuje się obrotową lub statyczną ultramikroelektrodę lub zespół ultramikroelektrod z drutu lub folii ze złota, platyny lub stali kwasoodpornej, zaś jako anodę miedź metaliczną. Proces elektrolizy prowadzi się w temp. 18–60 ºC, w czasie od 0,005–60 s. Metodą tą otrzymuje się proszki i nanoproszki o czystości 99–99,999%. W zależności od rozmiaru i rodzaju metalu użytej elektrody, warunków elektrolizy, rodzaju elektrolizy, temperatury i stężenia miedzi w elektrolicie, otrzymane cząstki mogą mieć różne kształty, strukturę i rozmiary.


Zalety oferowanej technologii

Stosowane do tej pory sposoby elektrochemiczne otrzymywania nanoproszków miedzi są skomplikowane i kosztowne. Wymagają kosztownego przygotowania substratu (roztworów, odczynników o odpowiedniej czystości, czynników redukcyjnych, substancji pomocniczych itd.), bo powoduje bardzo wysokie ceny rynkowe nanoproszków. Główną korzyścią dla nabywców naszej technologii jest wzrost konkurencyjności ich przedsiębiorstwa, ze względu na nowatorskie rozwiązania metody oraz dużo niższe, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, koszty produkcji.


Patenty

Zgłosz. pat. P-387565 „Sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi i innych metali z elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego i ścieków przemysłowych” oraz zgłoszenia patentowe międzynarodowe PCT/PL2010/000022.


Konkurencyjność rynku

Szacuje się, że w 2014 roku 15% całej światowej produkcji przemysłowej będzie opierać się na nanotechnologii, a udział rynkowy nanoproszków wyniesie ponad 80%. W związku z tym produkt wg oferowanej technologii ma zapewniony bardzo dynamicznie rozwijający się rynek i nie będzie wymagał dużych nakładów na marketing.

Technologią powinny być zainteresowani przedsiębiorcy gotowi na wprowadzenie innowacyjnych metod wytwarzania produktów m.in. z dziedziny nanotechnologii, elektroniki, przemysłu tworzyw polimerowych oraz farb i lakierów.


Referencje

Technologia otrzymywania nanoproszków miedzi z odpadów przemysłowych zaowocowała już m.in. podpisaniem umowy licencyjnej z firmą NanoTech Sp. z o.o. Wrocław. Technologia została zakwalifikowana do programu Global Partnership Programme, w ramach którego nieodpłatnie dokonano oceny projektu, w tym wstępnej oceny wartości rynkowej.


Kontakt

dr Aneta Łukomska

tel. +48 22 568 23 19


dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP

tel. +48 22 568 20 61