English version
Drukuj

Patenty w mocy

Wykaz patentów na wynalazki (utrzymane w mocy – stan na dzień 2.09.2020)


Numer patentu / data zgłoszenia

Data udzielenia

Tytuł

Autorzy

P-424922
16.03.2018
13.08.2020
Sposób otrzymywania nieftalanowego plastyfikatora poliestrowego
(wspólny z GA ZAK)
E. Wardzińska-Jarmulska, B. Szczepaniak, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, J. Stanecka, A. Badowska, K. Potajczuk-Czajka, R. Grzybek
EP3344731
18.08.2016
10.02.2020A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural origin
O. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (Ł-IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
P-416024
03.02.2016
22.06.2020

Sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu

Marcin Cybulski, Katarzyna Sidoryk, Olga Michalak,Adam Formela, Katarzyna Mróz, Edward Borowski, Marek Kubiszewski, Wioleta Maruszak

P-409464

11.09.2014

04.06.2020

Sposób wprowadzania masy czynnej do kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX AkumulatorySp.z o.o., Łukasiewicz - Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J.Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

P-424921
16.03.2018
20.05.2020Modyfikowane kleje dyspersyjne o obniżonej wsiąkliwości
I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M.Binkowska, G. Jaworska

P-408085

30.04.2014
22.04.2020

Kolektor prądowy elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego, sposób jego otrzymywania oraz akumulator ołowiowo-kwasowy

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp. z o.o., Łukasiewicz - Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

P-420804

10.03.2017

16.01.2020
Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
234791
22.04.2016
19.12.2019Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych przewodzącychmatryc węglowych
K. Wróbel, A. Czerwiński
234907
30.05.2013
08.12.2019
Preparat do utrzymania higieny jamy ustnej i zapobiegający osadzaniu się płytki nazębnej
(wspólny z WUM i Ziaja Ltd)
A. Brodzikowska, A. W. Lipkowski, A. Grabowska, A. Kalicka,K. Kurzepa, K. Różycki, A. Szczucińska, W. Walisiewicz-Niedbalska, B. Ziaja
234129
9.12.2015
19.09.2019
Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk,M. Krzyżewski
234028
21.10.2015
16.09.2019
Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka,E. Wierzbicka, K. Cyruchin
234001
13.01.2017
9.09.2019
Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D
(wspólny z Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)
J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz
233786
10.02.2017
13.08.2019
Sposób wytwarzania modyfikatora udarności do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarności
I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska
US 10,370,597
18.08.2016
06.08.2019
Method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural origin
O. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Kędziora, K. Tomoń
233565
19.12.2014
01.07.2019
Zastosowanie szamponu do włosów
M. W. Sułek, B. Mirkowska,J. Janiszewska, K. Kurzepa
233508
15.01.2016
24.06.2019
Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, M. Wenda,K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin
233307
28.08.2015
07.06.2019
Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów pochodzenia naturalnego
O. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Kędziora, K. Tomoń
232900
09.02.2015
16.04.2019

Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie modyfikowanego grafitu

(dodatkowy do patentu PL226369)

(wspólne z "Alwernia" S.A.)
I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka,B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L.Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek
232513
22.01.2016
25.02.2019
Kompozycje polipropylenowe o ograniczonej palności
P. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
231767
26.09.2016
05.12.2018
Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)
T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk
231467
22.01.2016
05.11.2018Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach biobójczych i sposób jej wytwarzaniaI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow
230830
04.12.2014
17.08.2018Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru oraz sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej emulsji poliestrowej
P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
230754
21.08.2015
02.08.2018Utwardzalna ciekła kompozycja poliuretanowa do membran przewodzących prąd elektryczny
(wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)
J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, A. Wiśniewska, W. Sarna (IChP), A. Czerwiński, B. Hamankiewicz (UW)
EP 2922935
18.11.2013
12.07.2018
A method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fat
O. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka,A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska
229471
19.12.2014
12.03.2018
Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości
(wspólny z Politechniką Warszawską)
M. Szafran, E. Pawlikowska, E. Pietrzak, E. Bobryk,Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Kozakiewicz, I. Ofat, J. Trzaskowska
230429
3.11.2014
14.06.2018
Sposób wydzielania substancji biologicznie aktywnych z wytłoków kapusty
I. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, I. Legocka, M. Machałowska
230234
21.10.2015
8.06.2018Sposób wytwarzania modyfikatora palności dopoli(chlorku winylu) i kompozyty poli(chlorku winylu) o zmodyfikowanej palności

A. Abramowicz, R. Jeziórska,I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Obłój-Muzaj, J. Kolasa, J. Dzierżawski,M. Żubrowska, A. Szadkowska, T. Jaczewska, M. Kumosiński, E. Spasówka, R. Komornicki, M. Studzinski

230035
22.01.2016
16.05.2018
Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz kompozycje polipropylenowe o ograniczonej palności
P. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
229965
08.04.2015
07.05.2018
Sposób modyfikacji żywic epoksydowych i kompozycje epoksydowe o podwyższonej udarności
M. Krzyżewski, J. Kozakiewicz, J. Trzaskowska, I. Ofat
229964
18.03.2015
07.05.2018
Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o dużym ciężarze cząsteczkowym
Z. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, A. Kruzel,S. Pawłowski

228898

06.11.2015

07.12.2017Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwychI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski

228631

23.10.2014

16.11.2017Biopreparat na podłożu stałym do pielęgnacji roślin oraz sposób wytwarzania biopreparatuI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow

228448

29.08.2013

15.11.2017

Kompozyty drewnopodobne poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólny z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)

S. Zajchowski, J. Tomaszewska, K. Lewandowski, J. Mirowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

228556

09.12.2015

09.11.2017Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnychW.Ratajczak, M.Plesnar, T.Porębski, K.Polarczyk, S.Tomzik, M.Talma-Piwowar, A.Milczarek

228064

18.03.2015

20.09.2017Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłąZ.Wielgosz, J.Stasiński, R.Jeziórska, S.Pawłowski, S.Firlik

US 9,745,522

18.11.2013

29.08.2017Method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska

227245

22.05.2015

02.06.2017Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzaniaA. Wiśniewska, Z. Dąbrowski, P. Lipiński, A. Michalczyk

227248

19.06.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenoluS. Szarlik, P. Łysik, A. Górska, J. Krakowiak, Z. Wielgosz, J. Stasiński

227246

22.05.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleinyL. Lewicka, D. Kalisz, A. Migdał, M. Plesnar, A. Kędziora, Z. Dąbrowski

226369

14.08.2012

20.01.2017

Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie modyfikowanego grafitu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek

226279

14.08.2014

04.01.2017Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenoluS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski

226154

09.10.2014

14.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, E. Wardzińska-Jarmulska, M. Krzyżewski

226153

09.10.2014

13.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic mocznikowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic mocznikowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, B. Szczepaniak, M. Krzyżewski

225006

10.06.2013

01.09.2016

Sposób wytwarzania antypirenu o zwiększonej gęstości nasypowej do poliamidu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, A. Badowska, B. Szczepankowska, B. Lasek, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar

224607

24.04.2014

22.06.2016Wysokoudarowe kompozycje termoplastyczne zawierające poli(tlenek fenylenu)R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Abramowicz, A. Szadkowska, M. Zielecka, J. Dzierżawski, R. Komornicki, T. Jaczewska, S. Firlik

US 9371586

24.07.2012

21.06.2016

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

(Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites)

M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska

224488

03.07.2013

14.06.2016Sposób otrzymywania α,ω‑dihydroksypolibutadienuW. Skupiński, M. Chmielarek, Z. Wieczorek, R. Dziura

224406

24.02.2012

14.06.2016

Sposób wydzielania zanieczyszczeń z procesu przegrupowania Beckmanna

(wspólny z ZA Puławy SA)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, R. Węsek, K. Kumor, A. Kania, P. Piłat

223856

28.10.2013

15.03.2016Nowy monomer alifatyczny z ugrupowaniem allilowym i sposób otrzymywania nowego monomeru alifatycznego z ugrupowaniem allilowymP. Jankowski (IChP), M. Tryznowski (Politechnika Warszawska)

223494

17.04.2012

04.02.2016Sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białejI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, M. Machałowska

223423

23.12.2013

16.12.2015Sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów glicerynyJ. Kijeński, M. Nemtusiak, A. Migdał, E. Śmigiera, O. Osawaru, A. Zgudka, A. Kawalec, I. Rasińska

223177

25.10.2012

04.12.2015

Sposób wytwarzania hybrydowego antypirenu do poliamidu

(wspólny z „Alwernia” S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zaorska, J. Lenar, B. Lasek

222846

20.05.2013

10.11.2015Sposób otrzymywania monomerów alifatycznych z ugrupowaniem sulfonianowymP. Jankowski, D. Kijowska, Z. Bończa-Tomaszewski, E. Górecka

Patent europejski nr 2 473 537 (Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Holandia, Portugalia)

16.09.2009

27.05.2015Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniaczaM. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

222430

28.10.2013

24.09.2015

Nowe alifatyczne pochodne 2,2’-(oksydimetyleno)bis(2-etylo-1,3-propanodiolu) oraz sposób ich otrzymywania

(wspólny z Politechniką Warszawską)

P. Jankowski, M. Tryznowski, D. Kijowska, E. Górecka

221974

6.03.2012

24.07.2015

Sposób otrzymywania a,w-dihydroksylowych pochodnych polikaprolaktonu

(wspólny z Politechniką Warszawską)

W. Skupiński, J. Adamiak, D. Kalinowska-Alichnewicz, R. Ostap

221207

26.11.2012

20.03.2015Sposób otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska

220961

18.11.2010

09.03.2015Sposób wytwarzania trudnopalnej żywicy epoksydowej
(oferta)
B. Szczepaniak, P. Jankowski, A. Badowska, E. Górecka, J. Stanecka, A. Modzelewska, D. Kijowska, J. Romankiewicz, B. Budrewicz

220362

27.04.2012

17.12.2014

Kompozyty poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólny z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy)

J. Tomaszewska, S. Zajchowski, R.eziórska, M. Zielecka, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

219299

30.11.2010

19.08.2014

Kompozyt poliamidowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

219192

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak

219277

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Cybulski, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, A. Wiśniewska
219037

31.08.2012

11.06.2014Sposób recyklingu odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz z samochodówR. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz, T. Jaczewska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, R. Komornicki
219039

8.08.2012

10.06.2014Sposób wytwarzania reaktywnego antypirenu do tworzyw termoplastycznych

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek
219038

8.08.2012

10.06.2014

Sposób wytwarzania antypirenu do poliamidu 6

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek

218342

30.11.2009

25.04.2014

Element konstrukcji obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym i sposób wykonania elementu

(wspólny z Instytutem Badwczym Dróg i Mostów oraz INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.)

T. Gajda, J. Lipski, A. Giergowicz, R. Ostrysz, E. Wardzińska

218119

24.08.2012

21.03.2014Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym oraz sposób ich otrzymywaniaP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka

218120

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 1,4-dihydroksy-butano-2,3-disulfonowegoP. Jankowski, M. Tryznowski

218121

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksy-propanosulfonowegoP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka

217522

7.07.2011

19.12.2013Sposób wydzielania cyklopeptydów z lnu zwyczajnegoZ. Bujnowski, R. Brzozowski, B. Kąkol, Z. Dąbrowski, M. Jezierska-Zięba, A. Goś, M. Szpakiewicz, J. Cybulski, W. Szelejewski, S. Szarlik
216930
11.08.2010
21.10.2013Sposób wytwarzania skrobi termoplastycznejB. Świerz-Motysia,R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski

216445

11.08.2011

17.09.2013

Poliolefinowe nanokompozyty drewnopodobne odporne na działanie mikroorganizmów

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, T. Jaczewska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

216295

16.09.2009

23.08.2013

Kompozyty polimerów biodegradowalnych z nano-napełniaczem proszkowym

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Kozakiewicz, R. Komornicki, J. Dzierżawski, J. Kolasa

217215

30.11.2010

13.08.2013

Kompozyt polietylenowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

216144

16.09.2011

11.07.2013

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.J. M.Al-Zahari, O. Osawaru

215768

2.11.2009

25.06.2013

Kompozyt poli(tereftalanu etylenu) z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski.,P. Rościszewski

215480

16.10.2008

25.03.2013

Sposób otrzymywania preparatów peptydowych do podawania doustnego

A. Lipkowski, K. Kurzepa, A. Szczucińska

215496

15.10.2010

25.03.2013

Sposób degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych oraz zastosowanie produktu degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych

(wspólny z Inst. Chemii i Techniki Jądrowej)

I. Legocka, E. Wierzbicka, G. Przybytniak, A. Nowicki

215642

18.11.2010

21.03.2013

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

R. Brzozowski, J. Kijeński, A. Goś, Z. Bujnowski, S. Słonecki, A. Migdał

214775

1.07.2009

25.02.2013

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji

P. Jankowski, G. Rokicki

214561

01.07.2009

21.12.2012

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV

P. Jankowski, G. Rokicki

214601

29.03.2010

20.12.2012

Sposób modyfikacji wodnych jonomerycznych dyspersji poliuretanowych

J. Kozakiewicz, A. Grott, I. Ofat, O. Osawaru

214329

17.12.2008

18.12.2012

Biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, T. Jaczewska

214563

20.12.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania modyfikowanego grafitu i jego zastosowanie do wytwarzania kompozycji polimerowych o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

214557

30.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej

I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, R. Heropolitański, M. Machałowska, I. Legocka

214477

18.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowej

(oferta)

R. Heropolitański, I. Grzywa-Niksińska, M. Machałowska

EP 1860090

23.03.2007

(z pierwszeństwem od 24.03.2006)

2.11.2012

Method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerols

J. Kijeński, A. Migdał, O. Osawaru, E. Śmigiera

213886

19.07.2010

26.11.2012

Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu (wspólny z ZA Puławy SA)

M. Zylbersztejn, A. Zimowski, A. Kania, T. Darczuk, R. Sylwestrowicz, J. Cebulski, M. Popiołek

213918

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

214024

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

213543

30.12.2009

25.09.2012

Sposób wytwarzania modyfikatorówwłaściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, I. Legocka

213427

20.12.2010

17.09.2012

Sposób wytwarzania polistyrenu o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

213827

30.11.2010

5.09.2012

Kompozyt polisiloksanowy o zwiększonej odporności termicznej

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

M. Zielecka, E. Bujnowska, K. Cyruchin, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

213268

10.02.2010

27.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

213290

31.08.2010

21.08.2012

Modyfikator tworzyw konstrukcyjnych i sposób jego wytwarzania

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, T. Jaczewska, J. Kolasa

213256

29.03.2010

7.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu i nanokompozyty polistyrenowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

213655

17.12.2008

4.07.2012

Sposób otrzymywania modyfikatora do polipropylenu i sposób otrzymywania modyfikowanego polipropylenu

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, A. Szczygielska, O. Osawaru, J. Sołtys

213413

1.03.2010

3.07.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

212787

6.05.2003

15.06.2012

Sposób otrzymywania kaprolaktamu

(wspólny z Z.A. Puławy S.A.)

K. Balcerzak, T. Vieweger, A. Zimowski, M. Zylbersztejn, S. Traciłowski, R. Cieślak, A. Gotkowski, H. Bajda

212501

19.07.2010

7.05.2012

Kompozyty polietylenu i polipropylenu z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, M. Studziński, J. Kolasa, R. Komornicki, M. Wartyni

211918

7.05.2009

9.02.2012

Kolektor prądu elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego oraz akumulator ołowiowo-kwasowy (wspólny z UW i JENOX Akumulatory Sp. z o.o.)

M. Bajsert, M. Buczkowska-Biniecka, A. Czerwiński, J.M. Kotowski, Sz. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

211920

29.10.2008

2.02.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

I. Legocka, T.M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

211785

27.01.2010

20.01.2012

Nowe środki sieciujące do kompozycji poliuretanowych utwardzalnych w podwyższonej temperaturze oraz sposób ich wytwarzania

J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, J. Przybylski, A. Grott, I. Ofat

211599

07.05.2009

28.12.2011

Sposób otrzymywania wyprowadzenia elektrycznego z kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego (wspólny z Uniwersytwtem Warszawskim i z JENOX-Akumulatory)

M. Bajsert, M. Buczkowska- Biniecka, A. Czerwiński, J. M. Kotowski, S. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

211191

2.09.2009

7.11.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów

E. Wierzbicka, I. Legocka, A. Plewka

211107

27.05.2009

25.10.2011

Sposób wytwarzania modyfikatorów udarności do tworzyw konstrukcyjnych

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, M. Studziński, J. Dzierżawski, J. Kolasa, I. Leszczyńska

210583

6.04.2007

10.08.2011

Sposób wytwarzania wodnych dyspersji polimerycznych nanocząstek typu "rdzeń-otoczka"

J. Kozakiewicz, J. Skarżyński, W. Domanowski, A. Koncka-Foland, A. Grott

210210

31.01.2007

22.06.2011

Sposób wytwarzania ε-kaprolaktamu (wspólny z Z.A.Puławy)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, M. Madzioła, R. Węsek

209959

25.02.2009

2.06.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.M. Al-Zahari

208894

18.12.2006

27.12.2010

Elektroda do utleniania niskocząsteczkowych związków organicznych, sposób jej otrzymywania i zastosowanie (wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A.Czerwiński, H.Siwek, M.Uklejewska

207844

3.11.2006

27.09.2010

Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

J. Cybulski, A. Kulig-Adamiak, A. Wiśniewska, A. Pernak, L. Lewicka, J. Kamiński, J. Pernak

207301
9.09.2005

21.07.2010

Sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowego

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, A. Szadkowska

207254

18.12.2006

7.07.2010

Sposób osadzania na przewodzącym podłożu dwu- i trójskładnikowych stopów metali

A. Czerwiński, H. Siwek, M. Uklejewska

204948
13.05.2005

14.10.2009

Elektroda dla kondensatora elektrochemicznego (wspólny z UW)

A.Czerwiński, M.Łukaszewski, A.Żurowski

198722

13.12.2002

18.01.2008

Kwasowe odwracalne ogniwo cynkowo-manganowe

(wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A. Czerwiński, Z. Rogulski

198531
17.12.2002

28.12.2007

Sposób obróbki ekstraktu wodnego z surowego produktu utleniania cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, T.Vieweger, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, R.Cieślak, A.Gotkowski, H.Marchwiany, A.Muszyński

198473
07.05.2002

14.12.2007

Sposób modyfikacji polietylenu lub polipropylenu (wspólny z CBMiM PAN w Łodzi)

I.Legocka, E.Tulińska-Łukaszewska, E.Bujnowska, Z.Bartczak, A.Gałęski

198188
23.09.2004

27.11.2007

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych, także sfunkcjonalizowanych

M.Zielecka, K.Bajdor, A.Szulc, E.Bujnowska, K.Cyruchin

196198

20.09.2002

27.06.2007

Sposób wytwarzania wodoronadtlenku mocznika

(wspólny z ZA Puławy SA)

T. Pajer, W. Capała, M. Michalska, W. Ratajczak, J. Wielicka, A. Ptasiewicz-Malinowska, T. Jędrych, D. Minda, B. Kaniewska

192577
25.02.2000

23.03.2006

Urządzenie do produkcji cykloheksanolu icykloheksanonu przez utlenianie cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, A.Uszyński, H.Marchwiany, H.Machnikowski, S.Radzikowski