English version
Drukuj

Patenty w mocy

Wykaz patentów na wynalazki (utrzymane w mocy – stan na dzień 06.10.2017)


Lp.

Numer patentu/data zgłoszenia

Data udzielenia

Tytuł

Autorzy

129

P-413065

08.07.2015

15.09.2017Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopuM. Plesnar, J. Kijeński, W. Stępień, A. Migdał (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
128

P-411645

18.03.2015

20.09.2017Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłąZ.Wielgosz, J.Stasiński, R.Jeziórska, S.Pawłowski, S.Firlik
127

US 9,745,522

18.11.2013

29.08.2017Method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska
126EP 256681413.07.2017Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer compositesM. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, B. Kępska, M. Wenda
125

227244

22.05.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę glicerynyA. Górska, R. Brzozowski, J. Kijeński, S. Słonecki
124

227245

22.05.2015

02.06.2017Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzaniaA. Wiśniewska, Z. Dąbrowski, P. Lipiński, A. Michalczyk
123

227248

19.06.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenoluS. Szarlik, P. Łysik, A. Górska, J. Krakowiak, Z. Wielgosz, J. Stasiński
122

227246

22.05.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleinyL. Lewicka, D. Kalisz, A. Migdał, M. Plesnar, A. Kędziora, Z. Dąbrowski
121

227247

29.05.2015

06.06.2017Sposób regeneracji rozpuszczalników z produkcji poli(tlenku fenylenu ) w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnikW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, M. Plesnar, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk
120

EP 2528969

21.01.2011

03.02.2017 Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

(Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites)

M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska
119

226369

14.08.2012

20.01.2017

Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie modyfikowanego grafitu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek
118

226279

14.08.2014

04.01.2017Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenoluS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski
117

226154

09.10.2014

14.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, E. Wardzińska-Jarmulska, M. Krzyżewski
116

226153

09.10.2014

13.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic mocznikowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic mocznikowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, B. Szczepaniak, M. Krzyżewski
115

225823

22.05.2014

06.12.2016Heterogeniczny prekatalizator miedziowy dla utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu oraz sposób jego wytwarzaniaA. Kruzel, W. Skupiński, J. Adamiak, S. Firlik, Z. Wielgosz, J. Stasiński
114225646
14.08.2013
25.11.2016Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli
D. Jamanek, Z. Wielgosz, M. Zielecka, K. Cyruchin
113

225006

10.06.2013

01.09.2016

Sposób wytwarzania antypirenu o zwiększonej gęstości nasypowej do poliamidu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, A. Badowska, B. Szczepankowska, B. Lasek, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar
112

224607

24.04.2014

22.06.2016Wysokoudarowe kompozycje termoplastyczne zawierające poli(tlenek fenylenu)R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Abramowicz, A. Szadkowska, M. Zielecka, J. Dzierżawski, R. Komornicki, T. Jaczewska, S. Firlik
111

US 9371586

24.07.2012

21.06.2016

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

(Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites)

M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska
110

224488

03.07.2013

14.06.2016Sposób otrzymywania α,ω‑dihydroksypolibutadienuW. Skupiński, M. Chmielarek, Z. Wieczorek, R. Dziura
109

224406

24.02.2012

14.06.2016

Sposób wydzielania zanieczyszczeń z procesu przegrupowania Beckmanna

(wspólny z ZA Puławy SA)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, R. Węsek, K. Kumor, A. Kania, P. Piłat
108

EP 2700662

16.09.2009

01.06.2016

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

(Method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller)

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński
107

223856

28.10.2013

15.03.2016Nowy monomer alifatyczny z ugrupowaniem allilowym i sposób otrzymywania nowego monomeru alifatycznego z ugrupowaniem allilowymP. Jankowski (IChP), M. Tryznowski (Politechnika Warszawska)
106

223494

17.04.2012

04.02.2016Sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białejI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, M. Machałowska
105

223423

23.12.2013

16.12.2015Sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów glicerynyJ. Kijeński, M. Nemtusiak, A. Migdał, E. Śmigiera, O. Osawaru, A. Zgudka, A. Kawalec, I. Rasińska
104

223177

25.10.2012

04.12.2015

Sposób wytwarzania hybrydowego antypirenu do poliamidu

(wspólny z „Alwernia” S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zaorska, J. Lenar, B. Lasek
103

222846

20.05.2013

10.11.2015Sposób otrzymywania monomerów alifatycznych z ugrupowaniem sulfonianowymP. Jankowski, D. Kijowska, Z. Bończa-Tomaszewski, E. Górecka
102

222672

30.07.2013

19.10.2015Sposób wytwarzania akrylanu butylu o wysokiej czystościT. Porębski, M. Plesnar, M. Jamróz, J. Kijeński, W. Ratajczak
101

Patent europejski nr 2 473 537 (Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Holandia, Portugalia)

16.09.2009

27.05.2015Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniaczaM. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński
100

222430

28.10.2013

24.09.2015

Nowe alifatyczne pochodne 2,2’-(oksydimetyleno)bis(2-etylo-1,3-propanodiolu) oraz sposób ich otrzymywania

(wspólny z Politechniką Warszawską)

P. Jankowski, M. Tryznowski, D. Kijowska, E. Górecka

99

222422

8.04.2013

24.09.2015Kompozycja polisiloksanowa o zwiększonej przewodności cieplnej i jej zastosowanieM. Zielecka, E. Bujnowska, J. Ruciński, K. Cyruchin, D. Jamanek
98

221585

20.05.2013

24.08.2015Sposób wytwarzania estrów winylowychZ. Bończa-Tomaszewski, P. Jankowski, A. Niska
97

221974

6.03.2012

24.07.2015

Sposób otrzymywania a,w-dihydroksylowych pochodnych polikaprolaktonu

(wspólny z Politechniką Warszawską)

W. Skupiński, J. Adamiak, D. Kalinowska-Alichnewicz, R. Ostap
96

221207

26.11.2012

20.03.2015Sposób otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska
95

220961

18.11.2010

09.03.2015Sposób wytwarzania trudnopalnej żywicy epoksydowejB. Szczepaniak, P. Jankowski, A. Badowska, E. Górecka, J. Stanecka, A. Modzelewska, D. Kijowska, J. Romankiewicz, B. Budrewicz
94

9.126.939 (USA)

ZL

201180023114.2

(Chiny)

5.05.2011

14.01.2015Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowychM. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, B. Kępska, M. Wenda
93

220362

27.04.2012

17.12.2014

Kompozyty poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólny z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy)

J. Tomaszewska, S. Zajchowski, R.eziórska, M. Zielecka, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

92

219299

30.11.2010

19.08.2014

Kompozyt poliamidowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

91

219275

12.06.2012

11.08.2014Kompozyty poliolefinowe odporne na działanie mikroorganizmówR. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, T. Jaczewska, M. Wenda, B. Kępska, Z. Żakowska, B. Gutarowska, A. Koziróg

90

219192

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak

89

219277

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Cybulski, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, A. Wiśniewska

88

219037

31.08.2012

11.06.2014Sposób recyklingu odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz z samochodówR. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz, T. Jaczewska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, R. Komornicki

87

219039

8.08.2012

10.06.2014Sposób wytwarzania reaktywnego antypirenu do tworzyw termoplastycznych

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek

86

219038

8.08.2012

10.06.2014

Sposób wytwarzania antypirenu do poliamidu 6

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek

85

218704

19.12.2008

9.06.2014

Sposób otrzymywania innych soli heparyny z heparyny sodowejI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, E. Grzywa, I. Legocka, M. Machałowska
84

218342

30.11.2009

25.04.2014

Element konstrukcji obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym i sposób wykonania elementu

(wspólny z Instytutem Badwczym Dróg i Mostów oraz INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.)

T. Gajda, J. Lipski, A. Giergowicz, R. Ostrysz, E. Wardzińska

83

218119

24.08.2012

21.03.2014Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym oraz sposób ich otrzymywaniaP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
82

218120

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 1,4-dihydroksy-butano-2,3-disulfonowegoP. Jankowski, M. Tryznowski
81

218121

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksy-propanosulfonowegoP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
80

217617

27.01.2010

20.12.2013Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska
79

217463

7.05.2010

20.12.2013Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

M. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, B. Kępska, M. Wenda

78

217522

7.07.2011

19.12.2013Sposób wydzielania cyklopeptydów z lnu zwyczajnegoZ. Bujnowski, R. Brzozowski, B. Kąkol, Z. Dąbrowski, M. Jezierska-Zięba, A. Goś, M. Szpakiewicz, J. Cybulski, W. Szelejewski, S. Szarlik
77216841

13.01.2012
24.10.2013Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylo-cykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonuA. Zimowski, M. Zylbersztejn
76216930
11.08.2010
21.10.2013Sposób wytwarzania skrobi termoplastycznejB. Świerz-Motysia,R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski

75

216445

11.08.2011

17.09.2013

Poliolefinowe nanokompozyty drewnopodobne odporne na działanie mikroorganizmów

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, T. Jaczewska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

74

216685

17.03.2010

17.09.2013

Mikrokapsułki polimerowe zawierające związki fosforowe, sposób ich otrzymywania i ich zastosowanie jako środków ograniczających palność polistyrenu suspensyjnego

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

73

216295

16.09.2009

23.08.2013

Kompozyty polimerów biodegradowalnych z nano-napełniaczem proszkowym

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Kozakiewicz, R. Komornicki, J. Dzierżawski, J. Kolasa

72

217215

30.11.2010

13.08.2013

Kompozyt polietylenowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

71

216145

16.09.2011

12.07.2013

Spoiwo kompozytowe do proszków magnetycznych oraz dielektro-magnesy wytworzone z proszków magnetycznych i spoiwa

M. Zielecka, E. Bujnowska, J. Ruciński, D. Jamanek

70

216144

16.09.2011

11.07.2013

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.J. M.Al-Zahari, O. Osawaru

69

215768

2.11.2009

25.06.2013

Kompozyt poli(tereftalanu etylenu) z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski.,P. Rościszewski

68

215480

16.10.2008

25.03.2013

Sposób otrzymywania preparatów peptydowych do podawania doustnego

A. Lipkowski, K. Kurzepa, A. Szczucińska

67

215496

15.10.2010

25.03.2013

Sposób degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych oraz zastosowanie produktu degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych

(wspólny z Inst. Chemii i Techniki Jądrowej)

I. Legocka, E. Wierzbicka, G. Przybytniak, A. Nowicki

66

215642

18.11.2010

21.03.2013

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

R. Brzozowski, J. Kijeński, A. Goś, Z. Bujnowski, S. Słonecki, A. Migdał

65

214775

1.07.2009

25.02.2013

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji

P. Jankowski, G. Rokicki

64

214796

2.09.2009

25.02.2013

Sposób wytwarzania polikaprolaktonu

W. Skupiński, D. Jamanek, Z. Wieczorek, J. Jurkowski, Ł. Celiński, M. Burstein

63

214561

01.07.2009

21.12.2012

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV

P. Jankowski, G. Rokicki

62

214601

29.03.2010

20.12.2012

Sposób modyfikacji wodnych jonomerycznych dyspersji poliuretanowych

J. Kozakiewicz, A. Grott, I. Ofat, O. Osawaru

61

214562

05.06.2009

19.12.2012

Nowe ciecze jonowe z grupy amoniowych, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

J. Cybulski, A. Wiśniewska, A. Kulig-Adamiak, J. Kamiński, Z. Dąbrowski, K. Materna, J. Pernak

60

214329

17.12.2008

18.12.2012

Biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, T. Jaczewska

59

214563

20.12.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania modyfikowanego grafitu i jego zastosowanie do wytwarzania kompozycji polimerowych o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

58

214557

30.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej

I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, R. Heropolitański, M. Machałowska, I. Legocka

57

214477

18.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowej

R. Heropolitański, I. Grzywa-Niksińska, M. Machałowska

56

EP 1860090

23.03.2007

(z pierwszeństwem od 24.03.2006)

2.11.2012

Method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerols

J. Kijeński, A. Migdał, O. Osawaru, E. Śmigiera

55

213886

19.07.2010

26.11.2012

Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu (wspólny z ZA Puławy SA)

M. Zylbersztejn, A. Zimowski, A. Kania, T. Darczuk, R. Sylwestrowicz, J. Cebulski, M. Popiołek

54

213890

28.04.2010

23.11.2012

Sposób wytwarzania nanonapełniacza zmniejszającego palność polimerów

M. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, M. Wenda

53

IN 254376

28.05.2004

30.10.2012

A process for the oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone

(wspólny z Instytutem Katalizy i Fizykochemii powierzchni PAN w Krakowie)

L. Matachowski, K. Pamin, J. Poltowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota

52

213918

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

51

214024

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

50

213543

30.12.2009

25.09.2012

Sposób wytwarzania modyfikatorówwłaściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, I. Legocka

49

213427

20.12.2010

17.09.2012

Sposób wytwarzania polistyrenu o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

48

213827

30.11.2010

5.09.2012

Kompozyt polisiloksanowy o zwiększonej odporności termicznej

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

M. Zielecka, E. Bujnowska, K. Cyruchin, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

47

213267

11.08.2010

27.08.2012

Modyfikowany polioksymetylen

J. Stasiński, L. Tokarz, S. Pawłowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, E. Pogorzelska, J. Dzierżawski, A. Florea, K. Cyruchin

46

213268

10.02.2010

27.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

45

213290

31.08.2010

21.08.2012

Modyfikator tworzyw konstrukcyjnych i sposób jego wytwarzania

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, T. Jaczewska, J. Kolasa

44

213195

2.09.2009

14.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów

E. Wierzbicka, I. Legocka, A. Plewka

43

213256

29.03.2010

7.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu i nanokompozyty polistyrenowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

42

213655

17.12.2008

4.07.2012

Sposób otrzymywania modyfikatora do polipropylenu i sposób otrzymywania modyfikowanego polipropylenu

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, A. Szczygielska, O. Osawaru, J. Sołtys

41

213413

1.03.2010

3.07.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

40

212787

6.05.2003

15.06.2012

Sposób otrzymywania kaprolaktamu

(wspólny z Z.A. Puławy S.A.)

K. Balcerzak, T. Vieweger, A. Zimowski, M. Zylbersztejn, S. Traciłowski, R. Cieślak, A. Gotkowski, H. Bajda

39

212501

19.07.2010

7.05.2012

Kompozyty polietylenu i polipropylenu z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, M. Studziński, J. Kolasa, R. Komornicki, M. Wartyni

38

211918

7.05.2009

9.02.2012

Kolektor prądu elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego oraz akumulator ołowiowo-kwasowy (wspólny z UW i JENOX Akumulatory Sp. z o.o.)

M. Bajsert, M. Buczkowska-Biniecka, A. Czerwiński, J.M. Kotowski, Sz. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

37

211920

29.10.2008

2.02.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

I. Legocka, T.M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

36

211785

27.01.2010

20.01.2012

Nowe środki sieciujące do kompozycji poliuretanowych utwardzalnych w podwyższonej temperaturze oraz sposób ich wytwarzania

J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, J. Przybylski, A. Grott, I. Ofat

35

211773

2.07.2008

20.01.2012

Środek modyfikujący do kompozycji samoprzylepnych, sposób otrzymywania środka modyfikującego i modyfikowane kompozycje samoprzylepne (wspólny z Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o.)

I. Legocka, E. Wierzbicka, T. M. Al-Zahari, Z. Maciejewski

34

211599

07.05.2009

28.12.2011

Sposób otrzymywania wyprowadzenia elektrycznego z kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego (wspólny z Uniwersytwtem Warszawskim i z JENOX-Akumulatory)

M. Bajsert, M. Buczkowska- Biniecka, A. Czerwiński, J. M. Kotowski, S. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

33

211779

19.01.2009

9.12.2011

Dwuskładnikowy kompozyt metalopolimerowy

(wspólny z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu)

Z. Pawelec, M. Wolszczak, J. Molenda, B. Szczepaniak, A. Badowska, J. Stanecka, E. Wardzińska

32

211191

2.09.2009

7.11.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów

E. Wierzbicka, I. Legocka, A. Plewka

31

211107

27.05.2009

25.10.2011

Sposób wytwarzania modyfikatorów udarności do tworzyw konstrukcyjnych

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, M. Studziński, J. Dzierżawski, J. Kolasa, I. Leszczyńska

30

210658

19.12.2008

9.09.2011

Sposób otrzymywania polistyrenu o ograniczonej palności metodą polimeryzacji suspensyjnej

P. Jankowski, I. Legocka, M. Kędzierski, E. Górecka, A. Niska

29

210583

6.04.2007

10.08.2011

Sposób wytwarzania wodnych dyspersji polimerycznych nanocząstek typu "rdzeń-otoczka"

J. Kozakiewicz, J. Skarżyński, W. Domanowski, A. Koncka-Foland, A. Grott

28

210210

31.01.2007

22.06.2011

Sposób wytwarzania ε-kaprolaktamu (wspólny z Z.A.Puławy)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, M. Madzioła, R. Węsek

27

209959

25.02.2009

2.06.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.M. Al-Zahari

26

208894

18.12.2006

27.12.2010

Elektroda do utleniania niskocząsteczkowych związków organicznych, sposób jej otrzymywania i zastosowanie (wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A.Czerwiński, H.Siwek, M.Uklejewska

25

207844

3.11.2006

27.09.2010

Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

J. Cybulski, A. Kulig-Adamiak, A. Wiśniewska, A. Pernak, L. Lewicka, J. Kamiński, J. Pernak

24

207301
9.09.2005

21.07.2010

Sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowego

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, A. Szadkowska

23

207300
2.12.2005

21.07.2010

Sposób wytwarzania kompozytów polimerowych z odpadów poliwęglanów

R. Jeziórska, J. Kijeński, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, T. Jaczewska, A. Szadkowska, I. Leszczyńska

22

207254

18.12.2006

7.07.2010

Sposób osadzania na przewodzącym podłożu dwu- i trójskładnikowych stopów metali

A. Czerwiński, H. Siwek, M. Uklejewska

21

206936
12.04.2006

10.06.2010

Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski, I. Legocka, E. Górecka

20

206453
14.10.2005

25.03.2010

Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak

19

206452
14.10.2005

25.03.2010

Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak

18

204948
13.05.2005

14.10.2009

Elektroda dla kondensatora elektrochemicznego (wspólny z UW)

A.Czerwiński, M.Łukaszewski, A.Żurowski

17

204519
07.04.2005

26.08.2009

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemowo-tytanowych

K. Bajdor, M. Zielecka, A. Szulc, E. Bujnowska, K. Cyruchin

16

201262
08.12.2004

29.09.2008

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowych

R.Jeziórska, T.Jaczewska, J.Dzierżawski, A.Szadkowska

15

199216
29.08.2002

19.02.2008

Preparat o działaniu antynowotworowym

W.Walisiewicz-Niedbalska, A.W.Lipkowski, B.Patkowska-Sokoła, A.Opalski, J.Wietrzyk, R.Bodkowski

14

198722

13.12.2002

18.01.2008

Kwasowe odwracalne ogniwo cynkowo-manganowe

(wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A. Czerwiński, Z. Rogulski

13

198531
17.12.2002

28.12.2007

Sposób obróbki ekstraktu wodnego z surowego produktu utleniania cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, T.Vieweger, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, R.Cieślak, A.Gotkowski, H.Marchwiany, A.Muszyński

12

198537
27.06.02

28.12.2007

Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu do cykloheksanolu i cykloheksanonu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, T.Vieweger, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, A.Gotkowski, H.Machni-kowski, H.Marchwiany, A.Muszyński

11

198473
07.05.2002

14.12.2007

Sposób modyfikacji polietylenu lub polipropylenu (wspólny z CBMiM PAN w Łodzi)

I.Legocka, E.Tulińska-Łukaszewska, E.Bujnowska, Z.Bartczak, A.Gałęski

10

198188
23.09.2004

27.11.2007

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych, także sfunkcjonalizowanych

M.Zielecka, K.Bajdor, A.Szulc, E.Bujnowska, K.Cyruchin

9

197375
10.10.2002

13.09.2007

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym

A.W.Lipkowski, W.Walisiewicz-Niedbalska, H.Gwardiak, K.Różycki, I.Pawlak

8

196811
02.10.2001

24.07.2007

Sposób wytwarzania elastomerów termoplastycznych z odpadów folii wielowarstwowych

R.Jeziórska, T.Jaczewska, J.Dzierżawski, M.Zielonka

7

196565
28.04.2000

27.06.2007

Sposób otrzymywania oksymu cykloheksanonu o wysokiej czystości i małej zawartości wody (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, R.Cieślak, A.Gotkowski, I.Pabian, S.Traciłowski

6

196198

20.09.2002

27.06.2007

Sposób wytwarzania wodoronadtlenku mocznika

(wspólny z ZA Puławy SA)

T. Pajer, W. Capała, M. Michalska, W. Ratajczak, J. Wielicka, A. Ptasiewicz-Malinowska, T. Jędrych, D. Minda, B. Kaniewska

5

192577
25.02.2000

23.03.2006

Urządzenie do produkcji cykloheksanolu icykloheksanonu przez utlenianie cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, A.Uszyński, H.Marchwiany, H.Machnikowski, S.Radzikowski

4

191798
21.08.1998

16.12.2005

Sposób wydzielania kwasów organicznych z rozcieńczonych roztworów wodnych - wspólny z Z.A.Puławy

M.Zylbersztejn, K.Balcerzak, S.Szarlik, A.Zimowski, A.Gotkowski, A.Uszyński, H.Marchwiany

3

190161
30.11.1998

14.02.2005

Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru metodą antrachinową (wspólny z Z.A. Puławy)

J.Głuszek, K.Jałosiński, A.Szczygielska-Nowosielska, A.Kur, I.Darczuk, S.Szarlik, R.Kowalczyk, S.Piechota, J.Smolikowski, J.Stasiak

2

188467
17.04.1998

26.05.2004

Sposób usuwania zanieczyszczeń z mieszanin cykloheksanonu i cykloheksanolu (wspólny z Z.A. Puławy)

A.Zimowski, K.Balcerzak, A.Gotkowski, A.Uszański, H.Marchwiany

1

186722
03.07.1998

2.09.2003

Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu i glikolu (wspólny z Solveco Sp.z o o, Warszawa)

T.Porębski, W.Ratajczak, S.Tomzik, W.Kokosiński, S.Sieradzki, R.Moderacki, G.Morton, P.Krysztofik, M.K.Sęp, M.Talma-Piwowar