English version
Drukuj

Patenty w mocy

Wykaz patentów na wynalazki (utrzymane w mocy – stan na dzień 22.05.2018)


Lp.

Numer patentu/data zgłoszenia

Data udzielenia

Tytuł

Autorzy

128P-415886
22.01.2016
16.05.2018
Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz kompozycje polipropylenowe o ograniczonej palności
P.Jankowski, D.Kijowska, I.Legocka, E.Górecka
127P-411922
08.04.2015
07.05.2018
Sposób modyfikacji żywic epoksydowych i kompozycjeepoksydowe o podwyższonej udarności
M.Krzyżewski, J.Kozakiewicz, J.Trzaskowska, I.Ofat
126P-411642
18.03.2015
07.05.2018
Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o dużymciężarze cząsteczkowym
Z.Wielgosz, R.Jeziórska, J.Stasiński, S.Firlik, A.Kruzel,S.Pawłowski
125

228898

06.11.2015

07.12.2017Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwychI.Legocka, E.Wierzbicka, M.Krzyżewski
124

228631

23.10.2014

16.11.2017Biopreparat na podłożu stałym do pielęgnacji roślin oraz sposób wytwarzania biopreparatuI.Grzywa-Niksińska, I.Legocka, M.Machałowska, A.Kowiecznikow
123

228448

29.08.2013

15.11.2017

Kompozyty drewnopodobne poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólny z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)

S.Zajchowski, J.Tomaszewska, K.Lewandowski, J.Mirowski, R.Jeziórska, M.Zielecka, A.Szadkowska, Z.Żakowska, M.Piotrowska, B.Gutarowska
122

228556

09.12.2015

09.11.2017Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnychW.Ratajczak, M.Plesnar, T.Porębski, K.Polarczyk, S.Tomzik, M.Talma-Piwowar, A.Milczarek
121

228090

08.07.2015

15.09.2017Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopuM. Plesnar, J. Kijeński, W. Stępień, A. Migdał (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
120

228064

18.03.2015

20.09.2017Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłąZ.Wielgosz, J.Stasiński, R.Jeziórska, S.Pawłowski, S.Firlik
119

US 9,745,522

18.11.2013

29.08.2017Method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska
118EP 256681413.07.2017Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer compositesM. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, B. Kępska, M. Wenda
117

227244

22.05.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę glicerynyA. Górska, R. Brzozowski, J. Kijeński, S. Słonecki
116

227245

22.05.2015

02.06.2017Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzaniaA. Wiśniewska, Z. Dąbrowski, P. Lipiński, A. Michalczyk
115

227248

19.06.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenoluS. Szarlik, P. Łysik, A. Górska, J. Krakowiak, Z. Wielgosz, J. Stasiński
114

227246

22.05.2015

06.06.2017Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleinyL. Lewicka, D. Kalisz, A. Migdał, M. Plesnar, A. Kędziora, Z. Dąbrowski
113

227247

29.05.2015

06.06.2017Sposób regeneracji rozpuszczalników z produkcji poli(tlenku fenylenu ) w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnikW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, M. Plesnar, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk
112

EP 2528969

21.01.2011

03.02.2017 Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

(Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites)

M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska
111

226369

14.08.2012

20.01.2017

Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie modyfikowanego grafitu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek
110

226279

14.08.2014

04.01.2017Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenoluS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski
109

226154

09.10.2014

14.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, E. Wardzińska-Jarmulska, M. Krzyżewski
108

226153

09.10.2014

13.12.2016Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic mocznikowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic mocznikowo-formaldehydowychI. Legocka, E. Wierzbicka, B. Szczepaniak, M. Krzyżewski
107

225823

22.05.2014

06.12.2016Heterogeniczny prekatalizator miedziowy dla utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu oraz sposób jego wytwarzaniaA. Kruzel, W. Skupiński, J. Adamiak, S. Firlik, Z. Wielgosz, J. Stasiński
106225646
14.08.2013
25.11.2016Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli
D. Jamanek, Z. Wielgosz, M. Zielecka, K. Cyruchin
105

225006

10.06.2013

01.09.2016

Sposób wytwarzania antypirenu o zwiększonej gęstości nasypowej do poliamidu

(wspólny z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, A. Badowska, B. Szczepankowska, B. Lasek, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar
104

224607

24.04.2014

22.06.2016Wysokoudarowe kompozycje termoplastyczne zawierające poli(tlenek fenylenu)R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Abramowicz, A. Szadkowska, M. Zielecka, J. Dzierżawski, R. Komornicki, T. Jaczewska, S. Firlik
103

US 9371586

24.07.2012

21.06.2016

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

(Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites)

M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, B. Kępska
102

224488

03.07.2013

14.06.2016Sposób otrzymywania α,ω‑dihydroksypolibutadienuW. Skupiński, M. Chmielarek, Z. Wieczorek, R. Dziura
101

224406

24.02.2012

14.06.2016

Sposób wydzielania zanieczyszczeń z procesu przegrupowania Beckmanna

(wspólny z ZA Puławy SA)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, R. Węsek, K. Kumor, A. Kania, P. Piłat
100

EP 2700662

16.09.2009

01.06.2016

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

(Method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller)

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński
99

223856

28.10.2013

15.03.2016Nowy monomer alifatyczny z ugrupowaniem allilowym i sposób otrzymywania nowego monomeru alifatycznego z ugrupowaniem allilowymP. Jankowski (IChP), M. Tryznowski (Politechnika Warszawska)
98

223494

17.04.2012

04.02.2016Sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białejI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, M. Machałowska
97

223423

23.12.2013

16.12.2015Sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów glicerynyJ. Kijeński, M. Nemtusiak, A. Migdał, E. Śmigiera, O. Osawaru, A. Zgudka, A. Kawalec, I. Rasińska
96

223177

25.10.2012

04.12.2015

Sposób wytwarzania hybrydowego antypirenu do poliamidu

(wspólny z „Alwernia” S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zaorska, J. Lenar, B. Lasek
95

222846

20.05.2013

10.11.2015Sposób otrzymywania monomerów alifatycznych z ugrupowaniem sulfonianowymP. Jankowski, D. Kijowska, Z. Bończa-Tomaszewski, E. Górecka
94

222672

30.07.2013

19.10.2015Sposób wytwarzania akrylanu butylu o wysokiej czystościT. Porębski, M. Plesnar, M. Jamróz, J. Kijeński, W. Ratajczak
93

Patent europejski nr 2 473 537 (Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Holandia, Portugalia)

16.09.2009

27.05.2015Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniaczaM. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński
92

222430

28.10.2013

24.09.2015

Nowe alifatyczne pochodne 2,2’-(oksydimetyleno)bis(2-etylo-1,3-propanodiolu) oraz sposób ich otrzymywania

(wspólny z Politechniką Warszawską)

P. Jankowski, M. Tryznowski, D. Kijowska, E. Górecka

91

222422

8.04.2013

24.09.2015Kompozycja polisiloksanowa o zwiększonej przewodności cieplnej i jej zastosowanieM. Zielecka, E. Bujnowska, J. Ruciński, K. Cyruchin, D. Jamanek
90

221585

20.05.2013

24.08.2015Sposób wytwarzania estrów winylowychZ. Bończa-Tomaszewski, P. Jankowski, A. Niska
89

221974

6.03.2012

24.07.2015

Sposób otrzymywania a,w-dihydroksylowych pochodnych polikaprolaktonu

(wspólny z Politechniką Warszawską)

W. Skupiński, J. Adamiak, D. Kalinowska-Alichnewicz, R. Ostap
88

221207

26.11.2012

20.03.2015Sposób otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska
87

220961

18.11.2010

09.03.2015Sposób wytwarzania trudnopalnej żywicy epoksydowejB. Szczepaniak, P. Jankowski, A. Badowska, E. Górecka, J. Stanecka, A. Modzelewska, D. Kijowska, J. Romankiewicz, B. Budrewicz
86

9.126.939 (USA)

ZL

201180023114.2

(Chiny)

5.05.2011

14.01.2015Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowychM. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, B. Kępska, M. Wenda
85

220362

27.04.2012

17.12.2014

Kompozyty poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólny z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy)

J. Tomaszewska, S. Zajchowski, R.eziórska, M. Zielecka, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

84

219299

30.11.2010

19.08.2014

Kompozyt poliamidowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

83

219192

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak

82

219277

22.03.2012

7.08.2014Sposób wytwarzania kompozytu poliuretanowego przewodzącego prąd elektrycznyJ. Kozakiewicz, J. Cybulski, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, A. Wiśniewska

81

219037

31.08.2012

11.06.2014Sposób recyklingu odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz z samochodówR. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz, T. Jaczewska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, R. Komornicki

80

219039

8.08.2012

10.06.2014Sposób wytwarzania reaktywnego antypirenu do tworzyw termoplastycznych

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek

79

219038

8.08.2012

10.06.2014

Sposób wytwarzania antypirenu do poliamidu 6

(wspólny z "Alwernia" SA)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, E. Zorska, J. Lenar, B. Lasek
78

218342

30.11.2009

25.04.2014

Element konstrukcji obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym i sposób wykonania elementu

(wspólny z Instytutem Badwczym Dróg i Mostów oraz INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.)

T. Gajda, J. Lipski, A. Giergowicz, R. Ostrysz, E. Wardzińska

77

218119

24.08.2012

21.03.2014Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym oraz sposób ich otrzymywaniaP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
76

218120

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 1,4-dihydroksy-butano-2,3-disulfonowegoP. Jankowski, M. Tryznowski
75

218121

24.08.2012

21.03.2014Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksy-propanosulfonowegoP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
74

217522

7.07.2011

19.12.2013Sposób wydzielania cyklopeptydów z lnu zwyczajnegoZ. Bujnowski, R. Brzozowski, B. Kąkol, Z. Dąbrowski, M. Jezierska-Zięba, A. Goś, M. Szpakiewicz, J. Cybulski, W. Szelejewski, S. Szarlik
73216841

13.01.2012
24.10.2013Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylo-cykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonuA. Zimowski, M. Zylbersztejn
72216930
11.08.2010
21.10.2013Sposób wytwarzania skrobi termoplastycznejB. Świerz-Motysia,R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski

71

216445

11.08.2011

17.09.2013

Poliolefinowe nanokompozyty drewnopodobne odporne na działanie mikroorganizmów

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, J. Kolasa, T. Jaczewska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

70

216685

17.03.2010

17.09.2013

Mikrokapsułki polimerowe zawierające związki fosforowe, sposób ich otrzymywania i ich zastosowanie jako środków ograniczających palność polistyrenu suspensyjnego

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

69

216295

16.09.2009

23.08.2013

Kompozyty polimerów biodegradowalnych z nano-napełniaczem proszkowym

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Kozakiewicz, R. Komornicki, J. Dzierżawski, J. Kolasa

68

217215

30.11.2010

13.08.2013

Kompozyt polietylenowy z nanonapełniaczem hybrydowym

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

67

216145

16.09.2011

12.07.2013

Spoiwo kompozytowe do proszków magnetycznych oraz dielektro-magnesy wytworzone z proszków magnetycznych i spoiwa

M. Zielecka, E. Bujnowska, J. Ruciński, D. Jamanek

66

216144

16.09.2011

11.07.2013

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.J. M.Al-Zahari, O. Osawaru

65

215768

2.11.2009

25.06.2013

Kompozyt poli(tereftalanu etylenu) z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski.,P. Rościszewski

64

215480

16.10.2008

25.03.2013

Sposób otrzymywania preparatów peptydowych do podawania doustnego

A. Lipkowski, K. Kurzepa, A. Szczucińska

63

215496

15.10.2010

25.03.2013

Sposób degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych oraz zastosowanie produktu degradacji usieciowanych odpadowych żywic epoksydowych

(wspólny z Inst. Chemii i Techniki Jądrowej)

I. Legocka, E. Wierzbicka, G. Przybytniak, A. Nowicki

62

215642

18.11.2010

21.03.2013

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

R. Brzozowski, J. Kijeński, A. Goś, Z. Bujnowski, S. Słonecki, A. Migdał

61

214775

1.07.2009

25.02.2013

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji

P. Jankowski, G. Rokicki

60

214796

2.09.2009

25.02.2013

Sposób wytwarzania polikaprolaktonu

W. Skupiński, D. Jamanek, Z. Wieczorek, J. Jurkowski, Ł. Celiński, M. Burstein

59

214561

01.07.2009

21.12.2012

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV

P. Jankowski, G. Rokicki

58

214601

29.03.2010

20.12.2012

Sposób modyfikacji wodnych jonomerycznych dyspersji poliuretanowych

J. Kozakiewicz, A. Grott, I. Ofat, O. Osawaru

57

214329

17.12.2008

18.12.2012

Biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, T. Jaczewska

56

214563

20.12.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania modyfikowanego grafitu i jego zastosowanie do wytwarzania kompozycji polimerowych o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

55

214557

30.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej

I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, R. Heropolitański, M. Machałowska, I. Legocka

54

214477

18.11.2010

18.12.2012

Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowej

R. Heropolitański, I. Grzywa-Niksińska, M. Machałowska

53

EP 1860090

23.03.2007

(z pierwszeństwem od 24.03.2006)

2.11.2012

Method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerols

J. Kijeński, A. Migdał, O. Osawaru, E. Śmigiera

52

213886

19.07.2010

26.11.2012

Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu (wspólny z ZA Puławy SA)

M. Zylbersztejn, A. Zimowski, A. Kania, T. Darczuk, R. Sylwestrowicz, J. Cebulski, M. Popiołek

51

213890

28.04.2010

23.11.2012

Sposób wytwarzania nanonapełniacza zmniejszającego palność polimerów

M. Zielecka, E. Bujnowska, R. Jeziórska, K. Cyruchin, A. Pytel, M. Wenda

50

IN 254376

28.05.2004

30.10.2012

A process for the oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone

(wspólny z Instytutem Katalizy i Fizykochemii powierzchni PAN w Krakowie)

L. Matachowski, K. Pamin, J. Poltowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota

49

213918

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

48

214024

1.04.2008

16.10.2012

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

M. Obłój-Muzaj, A. Abramowicz, J. Ruciński

47

213543

30.12.2009

25.09.2012

Sposób wytwarzania modyfikatorówwłaściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, I. Legocka

46

213427

20.12.2010

17.09.2012

Sposób wytwarzania polistyrenu o ograniczonej palności

P. Jankowski, I. Legocka, D. Kijowska, E. Górecka

45

213827

30.11.2010

5.09.2012

Kompozyt polisiloksanowy o zwiększonej odporności termicznej

(wspólny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

M. Zielecka, E. Bujnowska, K. Cyruchin, B. Marciniec, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

44

213267

11.08.2010

27.08.2012

Modyfikowany polioksymetylen

J. Stasiński, L. Tokarz, S. Pawłowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, E. Pogorzelska, J. Dzierżawski, A. Florea, K. Cyruchin

43

213268

10.02.2010

27.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

42

213290

31.08.2010

21.08.2012

Modyfikator tworzyw konstrukcyjnych i sposób jego wytwarzania

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, T. Jaczewska, J. Kolasa

41

213195

2.09.2009

14.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów

E. Wierzbicka, I. Legocka, A. Plewka

40

213256

29.03.2010

7.08.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu i nanokompozyty polistyrenowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

39

213655

17.12.2008

4.07.2012

Sposób otrzymywania modyfikatora do polipropylenu i sposób otrzymywania modyfikowanego polipropylenu

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, A. Szczygielska, O. Osawaru, J. Sołtys

38

213413

1.03.2010

3.07.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe

I. Legocka, T. J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

37

212787

6.05.2003

15.06.2012

Sposób otrzymywania kaprolaktamu

(wspólny z Z.A. Puławy S.A.)

K. Balcerzak, T. Vieweger, A. Zimowski, M. Zylbersztejn, S. Traciłowski, R. Cieślak, A. Gotkowski, H. Bajda

36

212501

19.07.2010

7.05.2012

Kompozyty polietylenu i polipropylenu z nanonapełniaczem proszkowym

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, A. Szadkowska, J. Dzierżawski, M. Studziński, J. Kolasa, R. Komornicki, M. Wartyni

35

211918

7.05.2009

9.02.2012

Kolektor prądu elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego oraz akumulator ołowiowo-kwasowy (wspólny z UW i JENOX Akumulatory Sp. z o.o.)

M. Bajsert, M. Buczkowska-Biniecka, A. Czerwiński, J.M. Kotowski, Sz. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

34

211920

29.10.2008

2.02.2012

Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

I. Legocka, T.M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru

33

211785

27.01.2010

20.01.2012

Nowe środki sieciujące do kompozycji poliuretanowych utwardzalnych w podwyższonej temperaturze oraz sposób ich wytwarzania

J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, J. Przybylski, A. Grott, I. Ofat

32

211773

2.07.2008

20.01.2012

Środek modyfikujący do kompozycji samoprzylepnych, sposób otrzymywania środka modyfikującego i modyfikowane kompozycje samoprzylepne (wspólny z Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o.)

I. Legocka, E. Wierzbicka, T. M. Al-Zahari, Z. Maciejewski

31

211599

07.05.2009

28.12.2011

Sposób otrzymywania wyprowadzenia elektrycznego z kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego (wspólny z Uniwersytwtem Warszawskim i z JENOX-Akumulatory)

M. Bajsert, M. Buczkowska- Biniecka, A. Czerwiński, J. M. Kotowski, S. Obrębowski, M. Przystałowski, Z. Rogulski

30

211779

19.01.2009

9.12.2011

Dwuskładnikowy kompozyt metalopolimerowy

(wspólny z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu)

Z. Pawelec, M. Wolszczak, J. Molenda, B. Szczepaniak, A. Badowska, J. Stanecka, E. Wardzińska

29

211191

2.09.2009

7.11.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów

E. Wierzbicka, I. Legocka, A. Plewka

28

211107

27.05.2009

25.10.2011

Sposób wytwarzania modyfikatorów udarności do tworzyw konstrukcyjnych

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska, M. Studziński, J. Dzierżawski, J. Kolasa, I. Leszczyńska

27

210583

6.04.2007

10.08.2011

Sposób wytwarzania wodnych dyspersji polimerycznych nanocząstek typu "rdzeń-otoczka"

J. Kozakiewicz, J. Skarżyński, W. Domanowski, A. Koncka-Foland, A. Grott

26

210210

31.01.2007

22.06.2011

Sposób wytwarzania ε-kaprolaktamu (wspólny z Z.A.Puławy)

A. Zimowski, M. Zylbersztejn, H. Bajda, M. Madzioła, R. Węsek

25

209959

25.02.2009

2.06.2011

Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

I. Legocka, E. Wierzbicka, T.M. Al-Zahari

24

208894

18.12.2006

27.12.2010

Elektroda do utleniania niskocząsteczkowych związków organicznych, sposób jej otrzymywania i zastosowanie (wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A.Czerwiński, H.Siwek, M.Uklejewska

23

207844

3.11.2006

27.09.2010

Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

J. Cybulski, A. Kulig-Adamiak, A. Wiśniewska, A. Pernak, L. Lewicka, J. Kamiński, J. Pernak

22

207301
9.09.2005

21.07.2010

Sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowego

B. Świerz-Motysia, R. Jeziórska, Z. Wielgosz, J. Dzierżawski, A. Szadkowska

21

207254

18.12.2006

7.07.2010

Sposób osadzania na przewodzącym podłożu dwu- i trójskładnikowych stopów metali

A. Czerwiński, H. Siwek, M. Uklejewska

20

206936
12.04.2006

10.06.2010

Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski, I. Legocka, E. Górecka

19

206453
14.10.2005

25.03.2010

Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak

18

206452
14.10.2005

25.03.2010

Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak

17

204948
13.05.2005

14.10.2009

Elektroda dla kondensatora elektrochemicznego (wspólny z UW)

A.Czerwiński, M.Łukaszewski, A.Żurowski

16

204519
07.04.2005

26.08.2009

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemowo-tytanowych

K. Bajdor, M. Zielecka, A. Szulc, E. Bujnowska, K. Cyruchin

15

199216
29.08.2002

19.02.2008

Preparat o działaniu antynowotworowym

W.Walisiewicz-Niedbalska, A.W.Lipkowski, B.Patkowska-Sokoła, A.Opalski, J.Wietrzyk, R.Bodkowski

14

198722

13.12.2002

18.01.2008

Kwasowe odwracalne ogniwo cynkowo-manganowe

(wspólny z Uniwersytetem Warszawskim)

A. Czerwiński, Z. Rogulski

13

198531
17.12.2002

28.12.2007

Sposób obróbki ekstraktu wodnego z surowego produktu utleniania cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, T.Vieweger, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, R.Cieślak, A.Gotkowski, H.Marchwiany, A.Muszyński

12

198537
27.06.02

28.12.2007

Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu do cykloheksanolu i cykloheksanonu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, T.Vieweger, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, A.Gotkowski, H.Machni-kowski, H.Marchwiany, A.Muszyński

11

198473
07.05.2002

14.12.2007

Sposób modyfikacji polietylenu lub polipropylenu (wspólny z CBMiM PAN w Łodzi)

I.Legocka, E.Tulińska-Łukaszewska, E.Bujnowska, Z.Bartczak, A.Gałęski

10

198188
23.09.2004

27.11.2007

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych, także sfunkcjonalizowanych

M.Zielecka, K.Bajdor, A.Szulc, E.Bujnowska, K.Cyruchin

9

197375
10.10.2002

13.09.2007

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym

A.W.Lipkowski, W.Walisiewicz-Niedbalska, H.Gwardiak, K.Różycki, I.Pawlak

8

196811
02.10.2001

24.07.2007

Sposób wytwarzania elastomerów termoplastycznych z odpadów folii wielowarstwowych

R.Jeziórska, T.Jaczewska, J.Dzierżawski, M.Zielonka

7

196565
28.04.2000

27.06.2007

Sposób otrzymywania oksymu cykloheksanonu o wysokiej czystości i małej zawartości wody (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, R.Cieślak, A.Gotkowski, I.Pabian, S.Traciłowski

6

196198

20.09.2002

27.06.2007

Sposób wytwarzania wodoronadtlenku mocznika

(wspólny z ZA Puławy SA)

T. Pajer, W. Capała, M. Michalska, W. Ratajczak, J. Wielicka, A. Ptasiewicz-Malinowska, T. Jędrych, D. Minda, B. Kaniewska

5

192577
25.02.2000

23.03.2006

Urządzenie do produkcji cykloheksanolu icykloheksanonu przez utlenianie cykloheksanu (wspólny z Z.A. Puławy)

K.Balcerzak, A.Zimowski, M.Zylbersztejn, A.Uszyński, H.Marchwiany, H.Machnikowski, S.Radzikowski

4

191798
21.08.1998

16.12.2005

Sposób wydzielania kwasów organicznych z rozcieńczonych roztworów wodnych - wspólny z Z.A.Puławy

M.Zylbersztejn, K.Balcerzak, S.Szarlik, A.Zimowski, A.Gotkowski, A.Uszyński, H.Marchwiany

3

190161
30.11.1998

14.02.2005

Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru metodą antrachinową (wspólny z Z.A. Puławy)

J.Głuszek, K.Jałosiński, A.Szczygielska-Nowosielska, A.Kur, I.Darczuk, S.Szarlik, R.Kowalczyk, S.Piechota, J.Smolikowski, J.Stasiak

2

188467
17.04.1998

26.05.2004

Sposób usuwania zanieczyszczeń z mieszanin cykloheksanonu i cykloheksanolu (wspólny z Z.A. Puławy)

A.Zimowski, K.Balcerzak, A.Gotkowski, A.Uszański, H.Marchwiany

1

186722
03.07.1998

2.09.2003

Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu i glikolu (wspólny z Solveco Sp.z o o, Warszawa)

T.Porębski, W.Ratajczak, S.Tomzik, W.Kokosiński, S.Sieradzki, R.Moderacki, G.Morton, P.Krysztofik, M.K.Sęp, M.Talma-Piwowar