English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/1999

M. Kacperski, T. Spychaj 2018-12-19
Recykling chemiczny odpadowych poliestrów nasyconych i polimerów uretanowych jako źrodło surowców do produkcji poliuretanów

>>>

B. Thomalla, J. Thomalla 2018-12-19
Rola ugrupowania acetylooctowego w otrzymywaniu spoiw lakierowych i klejowych. Cz. I.Zastosowanie grup acetylooctowych w chemii związków wielkocząsteczkowych do wytwarzania spoiw lakierowych i klejowych

>>>

Springer, M. B. Leitner, R. Ruhmann 2018-12-19
Nowy redoksydacyjnie aktywny ciekłokrystaliczny kopolimetakrylan z bocznymi grupami fenyloazoantrachinonowymi (wersja angielska)

>>>

Z. Florjańczyk, W. Bzducha, R. Wróblewski, P. Cieślicki, E. Zygadło-Monikowska 2018-12-19
Protonowo przewodzące poliestry kwasu fosforowego

>>>

J. Piekielna, M. Mucha 2018-12-19
Kompozyty polimerowe zawierające cititozan lub skrobię jako napełniacz biodegradowalny

>>>

A. Szymczyk, E. G. Koulouri, J. K. Kallitsis, Z. Rosłaniec 2018-12-19
Struktura fazowa i właściwości mieszanin poliamidu 6 z poli(tereftalanem butylenu)

>>>

R. Jeziórska, W. Zieliński, Z. Rosłaniec, J. Słonecki 2018-12-19
Modyfikacja poliamidu 6 z wykorzystaniem napromieniowania

>>>

L. Makaruk, K. Dąbrowski, P. Sajkiewicz 2018-12-19
Relaksacyjny charakter przemian fazowych i mezofazowych w poli(sebacynianie3-metylo-4,4'-dihydroksybenzofenonu)

>>>

J. Łukaszczyk, K. Jaszcz 2018-12-19
Syntezawielofunkcyjnych żywic poliestrowo-epoksydowych - komunikatszybkiego druku (wersja angielska)

>>>

M. El Fray 2018-12-19
Morfologia i właściwości udarowe mieszanin PP/PBT — komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

>>>