English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2005

M. Żenkiewicz 2011-05-31
Wybrane zagadnienia modyfikowania materiałów polimerowych za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii

>>>

E. Bociąga 2011-05-31
Niekonwencjonalne metody wtryskiwania

>>>

E. Hałasa 2011-05-31
Synteza poliimidów z poli(kwasów amowych) i ich estrów

>>>

B. Rokita, P. Ulański 2011-05-31
Badania rozkładu przestrzennego reagentów polimerowych w reakcjach sonochemicznych. Zastosowanie kinetyki konkurencyjnej (j. ang.)

>>>

Y. Liu, Y. Li, L. Yang, Y. Liu, L. Bai 2011-05-31
Inicjowana dinadjodanomiedzianem (III) potasu kopolimeryzacja szczepiona akrylanu metylu na alginianie sodu (j. ang.)

>>>

S. Kudła 2011-05-31
Technologiczne aspekty oddziaływania przeciwutleniaczy fenolowych z nadtlenkiem dikumylu w procesach sieciowania poliolefin

>>>

A. Blim, E. Ołdak, A. Wasiak, L. Jarecki 2011-05-31
Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz. I. krystaliczność i orientacja molekularna

>>>

J. Kijeński, T. Kaczorek 2011-05-31
RAPID COMMUNICATION: Katalityczny rozkład polistyrenu (j. ang.)

>>>

Z. Czech, H. Loclair 2011-05-31
RAPID COMMUNICATION: Badania sieciowanych UV rozpuszczalnych w wodzie poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)

>>>