English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2006

P. Rościszewski, R. Kazimierczuk, J. Sołtysiak 2010-09-13
Syntezy silseskwioksanów z różnymi podstawnikami organicznymi

>>>

L. Jasińska, B. Masiulanis 2010-09-13
Synteza, fizyczne i chemiczne właściwości polieterouretanów modyfikowanych za pomocą naturalnych przeciwutleniaczy (j. ang.)

>>>

K. Krasowska, A. Heimowska, M. Rutkowska 2010-09-13
Enzymatyczna i hydrolityczna degradacja poli(ε-kaprolaktonu) w warunkach naturalnych

>>>

S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk 2010-09-13
Biodegradacja starzonej kompozycji polietylenu z syntetycznym poliestrem

>>>

B. Hausnerova, N. Zdrazilova, T. Kitano, P. Saha 2010-09-13
Właściwości reologiczne polietylenu małej gęstości napełnianego włóknami węglowymi określane w warunkach równoległej superpozycji ustalonych i oscylacyjnych przepływów ścinających (j. ang.)

>>>

J. Tomaszewska 2010-09-13
Wieloparametrowa analiza żelowania poli(chlorku winylu)

>>>

M. Fejdyś, J. Chruściel, A. Miazga 2010-09-13
Właściwości mechaniczne usieciowanych polimetylowodorosiloksanami kauczuków silikonowych zawierających krzemionkę i węglan wapnia

>>>

C. Dębek, J. Magryta, D. Dębek 2010-09-13
Właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanin NR/NBR spęcznionych olejem silnikowym

>>>

A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski 2010-09-13
RAPID COMMUNICATION: Sieciowanie nowych elastomerów funkcjonalizowanych grupami karboksylowymi (j. ang.)

>>>