English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2007

A. K. Bledzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz 2011-02-01
Mikroporowate polimery i kompozyty. Cz. II Właściwości różnych typów tworzyw mikroporowatych.

>>>

K. Bajer, H. Kaczmarek 2010-09-09
Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Cz. II. Techniki eksperymentalne

>>>

F. Ścigalski, J. Pączkowski 2010-09-09
Nowe rozpuszczalne w wodzie pochodne benzofenonu jako inicjatory rodnikowej polimeryzacji akrylanów (j. ang.)

>>>

Z. K. Brzozowski, S. Staszczak, Ł. Hadam, W. Zatorski, S. Rupiński, D. Bogdał 2010-09-09
Ognioodporne, stałe żywice epoksydowe (j. ang.)

>>>

E. Polaczek, L. Stobiński, J. Mazurkiewicz, P. Tomasik, H. Kołoczek, H-M. Lin 2010-09-09
Oddziaływania polisacharydów anionowych znanorurkami węglowymi (j.ang.)

>>>

G. Lewandowski, A. Wróblewska, E. Milchert 2010-09-09
Otrzymywanie 1,4-cykloheksanodimetanolu wwyniku uwodornienia tereftalanu dimetylowego ijego zastosowanie jako substratu wsyntezie poliestrów

>>>

A. Krzyżak, J. W. Sikora 2010-09-09
Przetwarzalność tworzyw fenolowych wyznaczana metodą BIP

>>>

S. Kurta, A. Zakrzhevsky, M. Kurta 2010-09-09
Utylizacja odpadów chloroorganicznych metodą ich katalitycznej kopolimeryzacji (j. ang.)

>>>

Z. Czech 2010-09-09
RAPID COMMUNICATION: Sieciowanie poliakrylanowych klejów samoprzylepnych za pomocą polikarbodiimidów (j. ang.)

>>>