English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2009

S. Kudła 2010-08-02
Sieciowanie dwuskładnikowych mieszanin złożonych z kopolimeru etylen/octan winylu oraz polietylenu małej gęstości lub poliolefinowego elastomeru, służących jako materiały do produkcji wyrobów termokurczliwych (j. ang.)

>>>

O. I. H. Dimitry, W. M. Sayed, A. M. Mazroua, A. L. G. Saad 2010-08-02
Nanokompozyty poli(chlorek winylu)/nanoglinka - właściwości mechaniczne i elektryczne (j. ang.)

>>>

J. Jaglarz, J. Cisowski, H. Czternastek, W. Odsterczyl, J. Jurusik, M. Domański 2010-08-02
Rozpraszanie dyfuzyjne w cienkich warstwach poliazometyny (j. ang.)

>>>

J. Xu, B. Chen, H. Liang, W. Xu, W. Cui 2010-08-02
Prognozowanie energii kohezji polimerów z zastosowaniem wskaźników topologicznych (j. ang.)

>>>

A. Boczkowska, S. Awietjan 2010-08-02
Uretanowe elastomery magnetoreologiczne aktywowane polem magnetycznym

>>>

H. Staroszczyk 2010-08-02
Boranowanie skrobi ziemniaczanej w polu mikrofalowym (j. ang.)

>>>

P. Stączek 2010-08-02
Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Cz. II. Rozmyty algorytm korekcji

>>>

K. Wilczyński, J. L. White 2010-08-02
Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego. Cz. II Weryfikacja modelu

>>>

A. Kloziński, T. Sterzyński, B. Samujło 2010-08-02
Wpływ wywołanych przepływem zmian gęstości polimerów na pomiary reometryczne (j. ang.)

>>>