English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2010

B. Hausnerová 2010-07-15
Charakterystyka reologiczna mieszanek formowanych metodą wtryskiwania proszków (j. ang.)

>>>

P. Jankowski, G. Rokicki 2010-07-15
Bezstyrenowe wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe do zastosowań powłokotwórczych. Cz. II. Syntezy prowadzone metodą kopolimeryzacji

>>>

E. Chmiel-Szukiewicz 2010-07-15
Otrzymywanie polieteroli z pierścieniem 1,3-pirymidynowym w reakcji6-aminouracylu z nadmiarem węglanu propylenu (j. ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska 2010-07-15
Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Cz. I. Charakterystyka i warunki otrzymywania nowego poliolu boroorganicznego

>>>

M. Podgórski, J. Księżopolski 2010-07-15
Badania wpływu struktury sieci polimerowej na właściwości termomechaniczne usieciowanych (met)akrylanów - pochodnych bezwodnika cis-heksahydroftalowego

>>>

J. Brzeska, P. Dacko, H. Janeczek, M. Kowalczuk, H. Janik, M. Rutkowska 2010-07-15
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych,otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. Cz. I. Poliuretany z aromatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym

>>>

A. Borowska, T. Sterzyński, M. Pokora 2010-07-15
Oznaczanie migracji metali z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) poddanego przyspieszonemu starzeniu

>>>

I. Gawel, J. Pilat, P. Radziszewski, L. Niczke, J. Krol, M. Sarnowski 2010-07-15
Upłynniacze asfaltów otrzymane z surowców roślinnych (j. ang.)

>>>