English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2008

J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś 2010-09-06
Karbofunkcyjne silany i polisiloksany. Cz. I. Zastosowania karbofunkcyjnych silanów

>>>

A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak 2010-09-06
Polimery wrażliwe na bodźce (I)

>>>

K. Sztuka, I. Kołodziejska 2010-09-06
Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Cz. II. Modyfikacje

>>>

K. Krasowska, J. Brzeska, M. Rutkowska, P. Dacko, M. Sobota, M. Kowalczuk 2010-09-06
Wpływ modyfikacji poli(D,L-laktydu) dodatkiem poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu] na przebieg jego degradacji w środowiskach naturalnych

>>>

J. Godzimirski, A. Komorek, M. Rośkowicz 2010-09-06
Trwałość zmęczeniowa tworzywa Epidian 57

>>>

A. Ślusarczyk, M. Piotrowska 2010-09-06
Srebro jako grzybobójczy dodatek do farb (j. ang.)

>>>

P. Radziszewski 2010-09-06
Wpływ udziału lepiszczy modyfikowanych elastomerem SBS na mrozoodporność starzonych mieszanek mineralno-asfaltowych

>>>

K. Wilczyński, J. L. White 2010-09-06
Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego. Cz.I. Model wytłaczania przeciwbieżnego

>>>

A. Ślączka, J. Lubczak 2010-09-06
RAPID COMMUNICATION: Oligomery uretanowe z pierścieniami pirimidynowymi (j. ang.)

>>>

P. Zdebiak, M. El Fray 2010-09-06
Wpływ segmentów giętkich na właściwości termiczne i mechaniczne multiblokowych terpoli(estro-etero-estrów) (j. ang.)

>>>