English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2014

K. Żółtowska, M. Sobczak, E. Olędzka 2014-09-18
Zastosowanie poliuretanów w farmacji — stan obecny i perspektywy rozwoju

>>>

J. Janiszewska 2014-09-18
Naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe w zastosowaniach biomedycznych

>>>

M. Malinowski, A. Iwan 2014-09-18
Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. II. Rodzaje polimerów oraz zastosowania

>>>

K. Moraczewski 2014-09-18
Badania skutków indukowanej laserem modyfikacji powierzchni polilaktydu za pomocą rentgenowskiej spektroskopii elektronowej (j. ang.)

>>>

J. Schöne, D. Tondl, R. Lach, J. Rybnicek, W. Grellmann 2014-09-18
Analiza zależności twardości i pełzania pod obciążeniem nanokompozytów PA 6 od temperatury i siły obciążającej oraz od głębokości zagłębienia (j. ang.)

>>>

M. A. Saied, S.H. Mansour, A. A. Ward, I.S. Rahim, H. A. Zayed, A. L. G. Saad, K. N. Abdel Nour 2014-09-18
Charakterystyka olejów roślinnych modyfikowanych bezwodnikiem maleinowym, przeznaczonych do zastosowań izolacyjnych i rolniczych (j. ang.)

>>>

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, A. Kloziński, S. Zajchowski, P. Jakubowska, J. Tomaszewska 2014-09-18
Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego

>>>

W. Baranowski, K. Werner, M. Kula 2014-09-18
Warunki pękania doczołowo zgrzewanych połączeń rur z polietylenu

>>>

R. Machlarz, M. Heneczkowski 2014-09-18
Modyfikacja polietylenu małej gęstości do wytwarzania folii oksy-biodegradowalnych (j. ang.)

>>>