English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2018

J. Kozakiewicz 2018-09-14
Ograniczenia w stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych do produkcji pianek i systemów poliuretanowych

>>>

M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, K. Zawadzińska 2018-09-14
Wpływ rodzaju poroforów na proces spieniania oraz właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)

>>>

L. Szczepkowski, J. Ryszkowska, M. Auguścik, S. Przekurat, A. Przekurat 2018-09-14
Lepkosprężyste pianki poliuretanowe nadające się do wielokrotnego prania

>>>

A. Blazejczyk, P. Wierzbicka 2018-09-14
Niejednorodność rozkładu porów w ekspandujących piankach poliuretanowych obserwowana metodą mikrotomografii komputerowej (j. ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska 2018-09-14
Nowy biopoliol na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec dla przemysłu poliuretanowego

>>>

P. Parcheta, I. Koltsov, E. Głowińska, J. Datta 2018-09-14
Kinetyka degradacji termicznej poli(bursztynianu propylenu) zsyntetyzowanego z monomerów pochodzenia naturalnego (j.ang.)

>>>

J. Wojturska 2018-09-14
Odporność poliuretanowych powłok typu high solid na działanie biotycznych i abiotycznych czynników degrada­cyjnych

>>>

G. Mitchener 2018-09-14
Wpływ tragicznego pożaru w Grenfell Tower na przemysł izolacji poliizocjanurowych (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 10/2018) 2018-09-14