English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2018

D. Sykutera, P. Szewczykowski, M. Roch, Ł. Wajer, M. Grabowski, M. Bieliński 2018-10-22
Właściwości fizyczne wyprasek z poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym otrzymywanych w procesie wtryskiwania mikroporującego w obecności azotu (j. ang.)

>>>

C. Gerstenberger, T. Osiecki, T. Timmel, L. Kroll 2018-10-22
Wpływ lakierowania katodowego na wytrzymałość mechaniczną połączeń metalu z termoplastycznymi kompozytami wzmocnionymi włóknami ciągłymi (j. ang.)

>>>

A. Kościuszko, T. Sterzyński, K. Piszczek 2018-10-22
Wielowarstwowy hybrydowy kompozyt polipropylenowy z warstwami kompozytu jednopolimerowego i polimerowo-drzewnego (j.ang.)

>>>

M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Zaborniak, O. Markowska, J. Ryszkowska, T. Jesionowski 2018-10-22
Kompozycje modyfikowanych farb proszkowych. Cz. 1. Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych

>>>

M. Barczewski, M. Szostak, D. Nowak, A. Piasecki 2018-10-22
Wpływ dodatku mączki drzewnej i jej modyfikacji powierzchniowej na właściwości kompozytów polipropylenowych otrzymywanych w procesie odlewania rotacyjnego (j. ang.)

>>>

D. Marciniak, P. Szewczykowski, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński 2018-10-22
Wpływ waporyzacji acetonowej powierzchni elementów wykonanych techniką 3D z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren na ich strukturę (j. ang.)

>>>

M. Trzaskalska, P. Palutkiewicz, E. Bociąga 2018-10-22
Właściwości mechaniczne barwionych wyprasek z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (j.ang.)

>>>

P. Czyżewski, Ł. Skowroński, D. Sykutera, W. Rybarczyk, M. Chorobiński, M. Bieliński 2018-10-22
Ocena efektów laserowego znakowania warstwy wierzchniej wyprasek z polipropylenu

>>>

E. Sasimowski 2018-10-22
Wykorzystanie funkcji użyteczności w optymalizacji procesu termoformowania (j.ang.)

>>>

Y.-H. Cai, L.-S. Zhao 2018-10-22
Szybkość krystalizacji poli(kwasu L-mlekowego) inicjowanej N,N’-bis(benzoilo)dodekanodihydrazydem (j. ang.)

>>>

G. Makomaski, J. Zieliński 2018-10-22
Odpadowy poli(metakrylanu metylu) jako prekursor do otrzymywania węgli aktywnych (j. ang.)

>>>

J. Szulc, K. Lewandowski, K. Skórczewska, J. Sadkiewicz 2018-10-22
Uwalnianie tymolu z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (j. ang.)

>>>

G. Budzik, M. Magniszewski, Ł. Przeszłowski, M. Oleksy, R. Oliwa, J.­Bernaczek 2018-10-22
Badania wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo z materiałów polimerowych (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 11-12/2018) 2019-03-19
SPIS ARTYKUŁÓW - ROCZNIK "POLIMERY" 2018 2019-03-19