English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2002

E. Hałasa 2013-08-28
Synteza i właściwości polifenylenów

>>>

J. Czupryńska 2013-08-28
Wpływ wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego na zmianę właściwości niektórych polimerów

>>>

I. Čatić, M. Rujnić-Sokele 2013-08-28
Analiza systemowa formowania wtryskowego (j. ang.)

>>>

J. Szafko, B. Pabin-Szafko, K. Onderko, E. Wiśniewska 2013-08-28
Metodyka badania polimeryzacji rodnikowej. Cz. II. Oznaczanie stałej szybkości termicznego rozpadu inicjatorów azowych metodą wolumetryczną i spektrofotometryczną

>>>

W. Skupiński, K. Niciński 2013-08-28
Wpływ liczby oraz rodzaju podstawników grup fenoksylowych na aktywność i selektywność układów katalitycznych CpTiCl3-n (OC6H5-m,Xm) n/MAO w syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu

>>>

J. Majszczyk, Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz, T. Pakuła 2013-08-29
Struktura fazowa i procesy relaksacyjne w mieszaninach elastomeru poli(eterowo-estrowego) z ciekłokrystalicznym poliestrem „Vectra” (j. ang.)

>>>

S. Płaska 2013-08-29
Metoda wyboru strategii zapewniania jakości wyprasek wtryskowych

>>>

B. Krywult 2013-08-29
Źródła uszkodzeń i zniekształceń wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami

>>>

E. Sasimowski, J. Józwik 2013-08-29
Wpływ włókien szklanych na zjawisko powolnego wzrostu pęknięć wyprasek polipropylenowych

>>>

M. Białek, A. Utrata, K. Czaja 2013-08-29
Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO. Wpływ warunków kopolimeryzacji na aktywność układu katalitycznego i właściwości kopolimerów — Komunikat szybkiego druku (jęz. ang.)

>>>