English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2019

A. Klozinski, M. Barczewski 2019-01-11
Porównanie technik pomiarowych typu off-line, on-line i in-line stosowanych w ocenie właściwości reologicznych kompozytów polietylenowych z węglanem wapnia (j. ang.)

>>>

M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, Suresh Sagadevan 2019-01-11
Wpływ długości, objętości i zawartości włókien oraz ich obróbki alkalicznej na właściwości mechaniczne kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknami naturalnymi (j. ang.)

>>>

J. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak 2019-01-11
Synteza i charakterystyka elastomerów poli(siloksano-uretanowych) zawierających segmenty poli(tlenkuetylenu) – jako potencjalnych materiałów membranowych (j. ang.)

>>>

D. Kuśmierczyk, J. Turło, P. Podsadni, K. Małkiewicz 2019-01-11
Stabilność chemiczna klejów ortodontycznych opartych na sieci polimerowej w zależności od temperatury środowiska zewnętrznego (j. ang.)

>>>

M. Barczewski, J. Andrzejewski, D. Matykiewicz, A. Krygier, A. Kloziński 2019-01-11
Wpływ przyspieszonego starzenia na mechaniczne i termomechaniczne właściwości kompozytów poli(kwasu mlekowego) z napełniaczem z odpadów naturalnych (j. ang.)

>>>

A. Drogoń, M. Pyda 2019-01-11
Badanie procesu fizycznego starzenia amorficznego polilaktydu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

>>>

K. J. Wilczyński, K. Buziak 2019-01-11
Symulacja wytłaczania jednoślimakowego kompozytów polimerowo-drzewnych na podstawie pomiaru ciśnienia on-line (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 2/2019) 2019-01-11