English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/1999

L.-A. Linden, J. Pqczkowski, J. F. Rabek, A. Wrzyszczyński 2019-01-17
Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej: fotodysocjujące i z przeniesieniem elektronu

>>>

W. Wybór, M. Zaborski 2019-01-17
Kopolimery biodegradowalne. Cz. I. szczepienie polimerów winylowych na żelatynie

>>>

E. Hałasa 2019-01-17
Poli(siarczek fenylenu). Cz. II. Przetwórstwo, właściwości użytkowe izastosowanie