English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2008

A. Drzycimska, T. Spychaj 2010-09-02
Hybrydowe układy typu polimer hydrofilowy/montmorylonit

>>>

K. Jaszcz, J. Łukaszczyk 2010-09-02
Otrzymywanie i modyfikacja biodegradowalnych poliestrów multifunkcjonalnych

>>>

P. Czub 2010-09-02
Kompozycje epoksydowe z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych

>>>

I. Barszczewska-Rybarek 2010-09-02
Badanie wpływu struktury uretano-dimetakrylanów na morfologię i właściwości otrzymywanych z nich polimerów

>>>

A. Prociak 2010-09-02
Właściwości termoizolacyjne sztywnych pianek poliuretanowych syntetyzowanych z udziałem polioli z olejów roślinnych

>>>

R. Jeziórska 2010-09-02
Wpływ poli(tereftalanu butylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliną) na strukturę i właściwości mieszanin poliamidu 6 z odpadami włókienniczymi zawierającymi poli(tereftalan etylenu)

>>>

J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, K. J. Kurzydłowski 2010-09-02
Wpływ wymiarów cząstek oraz obróbki powierzchniowej napełniaczy na wybrane właściwości modelowych kompozytów ceramiczno-polimerowych stosowanych na wypełnienia stomatologiczne (j. ang.)

>>>

J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz, K. Jaszcz, M. Kaczmarek 2010-09-02
Badanie właściwości nowych utwardzalnych in situ biomateriałów sieciowanych z udziałem bezwodnika metakrylowego

>>>

M. Oleksy M. Heneczkowski 2010-09-02
Modyfikowane bentonity jako adsorbenty par węglowodorów

>>>

R. Ukielski, F. Ł. Kondratowicz 2010-09-02
RAPID COMMUNICATION: Włóknotwórcze kopoli(oksyetyleno-b-etylenotereftalany) o polepszonych właściwościach optycznych

>>>