English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2009

J.-M. Raquez, O. Coulembier, A. Duda, R. Narayan, P. Dubois 2010-08-31
Postęp w syntezie i zastosowaniach kopolimerów na podstawie poli(1,4-dioksan-2-onu) (j. ang.)

>>>

M. Paturej, M. El Fray 2010-08-31
Zastosowanie chemii kombinatorycznej i metod high-throughput w syntezie i badaniach materiałów polimerowych

>>>

J. Łukaszczyk, P. Jelonek 2010-08-31
Synteza amfifilowych kopolimerów blokowych ε-kaprolaktonu typu ABA

>>>

H. Janik, A. Balas 2010-08-31
Budowa chemiczna i właściwości fizyczne usieciowanych poliuretanów segmentowych

>>>

H. Kaczmarek, P. Gałka, A.Wrzyszczyński, K. Olszewski, H. Janota 2010-08-31
Wpływ nowego fotoinicjatora na przebieg reakcji fotochemicznych w poli(chlorku winylu)

>>>

M. Łapkowski, M. Jadamiec, D. L. Officer, P. Wagner, A. Stolarczyk, K. C. Gordon, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek 2010-08-31
Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową

>>>

M. Białoń, J. Hetper 2010-08-31
Badanie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej wpływu wielkości podstawnika na właściwości inkluzyjne kaliksarenów

>>>

D. Kwiatkowski 2010-08-31
Wpływ wybranych warunków wtryskiwania na odporność na pękanie kompozytu polipropylenu z talkiem

>>>