English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2014

J. Kucińska-Lipka, I. Gubańska, H. Janik 2014-01-22
Poliuretany modyfikowane polimerami naturalnymi do zastosowań medycznych. Cz. II. Poliuretan/żelatyna, poliuretan/skrobia, poliuretan/celuloza (j. ang.)

>>>

S. Firlik, Z. Wielgosz, S. Pawlowski, L. Tokarz, J. Stasinski, K. Suwala 2014-02-20
Wpływ 2,4,6-trimetylofenolu na wydajność syntezy i właściwości poli(tlenku fenylenu) (j. ang.)

>>>

U. Cabulis, I. Sevastyanova, J. Andersons, I. Beverte 2014-02-20
Pianki poliizocyjanurowe z udziałem poliolu z oleju rzepakowego modyfikowane różnego typu nanocząstkami (j. ang.)

>>>

I. Jacukowicz-Sobala, A. Ciechanowska, E. Kociołek-Balawejder 2014-02-20
Polimer hybrydowy zawierający tlenki żelaza otrzymany z wykorzystaniem polimeru redoksowego. Cz. II. Badanie właściwości sorpcyjnych wobec chromianów (j. ang.)

>>>

M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz 2014-02-20
Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu

>>>

H. Żakowska 2014-02-20
Oznaczanie udziału surowców odnawialnych w polimerowych materiałach opakowaniowych

>>>

K. Formela, M. Cysewska 2014-02-20
Efektywność procesów termomechanicznej regeneracji miału gumowego, prowadzonych w przeciwbieżnej lub współbieżnej wytłaczarce dwuślimakowej (j. ang.)

>>>

A. Węglowska 2014-02-20
Wpływ parametrów zgrzewania wibracyjnego na jakość złączy z poliamidu 66

>>>

R. Koźmińska, I. Oleksiewicz, A. Pinar, W. Dominikowski 2014-02-20
Ocena wpływu biochemicznej modyfikacji powierzchni włókien poliestrowych na wskaźniki komfortu higienicznego wyrobów

>>>