English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2019

R. Wyrębiak, E. Olędzka, M. Sobczak 2019-01-31
Dendrymery domino jako innowacyjne nośniki substancji leczniczych

>>>

M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz 2019-01-31
Preparowanie, struktura i właściwości membran nanokompozytowych wytwarzanych metodą inwersji faz

>>>

M. Osińska-Broniarz, A. Martyła, M. Kopczyk 2019-01-31
Polimerowe materiały separacyjne w magazynach energii do e-mobilności

>>>

F. Ścigalski, A. Obrębowska, A. Bajorek 2019-01-31
Merkaptoalkoksy-tioksantony jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej

>>>

P. Biniecka, M. Pieńkowska, A. Opalska 2019-01-31
Innowacyjna metoda otrzymywania polioli poliestrowych przeznaczonych do produkcji spodów obuwniczych

>>>

M. Wróblewska, J. Słyż, K. Winnicka 2019-01-31
Właściwości reologiczne i mechaniczne hydrożeli, zawierających siarkę jako modelową substancję leczniczą, sporządzonych z wykorzystaniem różnych polimerów

>>>

J. Pacana, R. Oliwa 2019-01-31
Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych. Cz. II. Wpływ warunków pracy na właściwości funkcjonalne polimerowych napędów harmonicznych

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 3/2019) 2019-02-25