English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/1999

W. Wybór, M. Zaborski 2019-01-18
Kopolimery biodegradowalne.Cz. II. Właściwości kopolimerów szczepionych żelatyn

>>>

M. Żenkiewicz, J. Gołębiewski 2019-01-18
Zastosowanie metody spektroskopii fotoelektronowej w badaniach profilu wgłębnego folii polipropylenowej

>>>

J. Koszkul 2019-01-18
Badania stopnia krystaliczności tworzyw po wtryskiwaniu i wygrzewaniu

>>>

S. Płaska 2019-01-18
Nadzorowanie jakości wyprasek wtryskowych

>>>

B. Królikowski 2019-01-18
Wybrane problemy technologiczne towarzyszące projektowaniu maszyn i urządzeń do recyklingu tworzyw

>>>

A. K. Błędzki, P. Orth, P. Tappe, M. Rink, K. Pawlaczyk 2019-01-18
Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem możliwości ich recyklingu. Cz. I. Co konstruktor wiedzieć powinien

>>>

K. Wilczyński 2019-01-18
Model matematyczny procesu wytłaczania jednoślimakowego. Cz. IX. Program komputerowy

>>>

E. Kamińska, B. Rabiasz, A. Wiśniewska 2019-01-18
Oznaczanie migracji baru i kobaltu z tworzyw sztucznych

>>>

E. Rudnik, I. Resiak, C. Wojciechowski, A. Winiarska 2019-01-18
Wstępne badania struktury membran metodą DSC - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>