English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2010

A. Iwan 2010-08-30
Termotropowe azometiny i poliazometiny o właściwościach ciekłokrystalicznych

>>>

J. Skrobot, M. El Fray 2010-08-30
Fotoczułe wstrzykiwalne układy do zastosowań biomedycznych

>>>

M. Podgórski, J. Księżopolski, E. Chmielewska 2010-08-30
Wpływ procesów cyklizacji i sieciowania na właściwości sieci polimerowych otrzymanych w fotoinicjowanej polimeryzacji wielofunkcyjnych (met)akrylanów stanowiących pochodne bezwodnika bursztynowego i ich kopolimeryzacji ze styrenem

>>>

A. K. Tomasik, M. Biernat, P. G. Parzuchowski 2010-08-30
Silnie rozgałęzione żywice wielometakrylowe o małej lepkości i małej inhibicji tlenowej do zastosowań dentystycznych (j. ang.)

>>>

M. Zaborski, M. Skurska, M. Przybyszewska, T. Pingot, J. Zawadiak, B. Orlińska, D. Gillner 2010-08-30
Nowe nadtlenki organiczne jako substancje sieciujące elastomery

>>>

A. Ubowska, T. Spychaj 2010-08-30
Kationowe kopolimery i terpolimery akryloamidu jako flokulanty modelowych suspensji wodnych (j. ang.)

>>>

A. Borowska, T. Sterzyński, K. Piszczek 2010-08-30
Ocena degradacji PVC-U poddanego przyspieszonemu starzeniu fotooksydacyjnemu

>>>

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska 2010-08-30
Glikoliza sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (j. ang.)

>>>