English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2007

A. Galeski, E. Piorkowska 2010-09-09
Nanokompozyty polimerowe z warstwowymi krzemianami (j. ang.)

>>>

D. M. Bieliński, C. Ślusarczyk, J. Jagielski, P. Lipiński 2010-09-10
Modyfikacja polietylenu za pomocą wysokoenergetycznej wiązki jonów lub elektronów - badania struktury, właściwości mikromechanicznych i przewodności warstwy wierzchniej (j. ang.)

>>>

R. Kumar 2010-09-10
Porównawcze badania swobodnej energii powierzchniowej i oporności powierzchniowej cienkich folii polipropylenowych i polistyrenowych po poddaniu ich działalności plazmy stałoprądowej (j. ang.)

>>>

J. Ryszkowska, E. Zawadzak, D. Hreniak, W. Stręk, K. J. Kurzydłowski 2010-09-10
Struktura i właściwości nanokompozytów poliuretan/YAG:Tb3+ (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina 2010-09-10
Kompozycje tiksotropowe: nienasycone żywice poliestrowe/modyfikowane bentonity (j. ang.)

>>>

E. R. Silva, N. Correia, J. M. Silva, F. A. C. Oliveira, F. R. Ribeiro, J. C. Bordado, M. F. Ribeiro 2010-09-10
Otrzymywanie pianek kordierytowych metodą bezpośredniego spieniania (j. ang.)

>>>

S. Połowiński 2010-09-10
Modyfikacja włóknin przez nakładanie nanowarstw (j. ang.)

>>>

S. Brzeziński, M. Jasiorski, K. Maruszewski, M. Ornat, G. Malinowska, B. Borak, I. Karbownik 2010-09-10
Bakteriostatyczne włókienno-tworzywowe materiały powłokowe modyfikowane nanocząstkami (j. ang.)

>>>

B. Górnicka, B. Czołowska, B. Mazurek, J. Zawadzka, L. Górecki 2010-09-10
Modyfikowane nanocząstkami lakiery do zastosowania w powłokach elektroizolacyjnych (j. ang.)

>>>

R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Studziński 2010-09-10
RAPID COMMUNICATION: Kompatybilizacja mieszanin otrzymanych z odpadów poliolefin za pomocą modyfikatorów zawierających bezwodnikowe lub oksazolinowe grupy funkcyjne

>>>