English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2008

W. Kaminsky, S. Rulhoff 2010-09-02
Długołańcuchowe rozgałęzione polipropyleny otrzymane w wyniku kopolimeryzacji wobec katalizatorów metalocenowych (j. ang.)

>>>

I. N. Meshkova, V. G. Grinev, E. B. Kiseleva, L. N. Raspopov, A.N. Shchegolikhin, S. P. Kuznetsov, A. V. Mitrofanov, S. V. Shestov, A. I. Udovenko, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova 2010-09-03
Funkcjonalizacja poliolefin w wyniku kopolimeryzacji etylenu (propylenu) z podstawionym norbornenem (j. ang.)

>>>

T. B. Mikenas, A. A. Tregubov, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko 2010-09-03
Tytanowo-magnezowe katalizatory w polimeryzacji olefin - wpływ stopnia utleniania atomu tytanu na właściwości katalityczne (j. ang.)

>>>

E. E. Faingol‘d, N. M. Bravaya 2010-09-03
Badanie polimeryzacji propylenu wobec cyrkonocenów Ph2CCpFluZrCl2 i rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2ZrCl2 aktywowanych układem kokatalizatorów MAO/TIBA (j. ang.)

>>>

M. Białek, K. Czaja 2010-09-03
Salenowe kompleksy metali jako katalizatory polimeryzacji etylenu - wpływ składu katalizatora na jego aktywność i na właściwości produktów polimeryzacji (j. ang.)

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, P. Pawelska 2010-09-03
Chloroglinianowe ciecze jonowe jako środowisko polimeryzacji etylenu prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego aktywowanego związkami glinoorganicznymi (j. ang.)

>>>

M. Bednarek 2010-09-03
Kationowa oligomeryzacja α-hydroxy-γ-butyrolaktonu (j. ang.)

>>>

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, M. Solga 2010-09-03
Badania toksyczności produktów degradacji poliestru "Bionolle®"

>>>

T. Klepka 2010-09-03
Konstrukcja osiowo-symetrycznych wytworów polimerowych o kształtach złożonych

>>>