English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2011

P. Król, P. Chmielarz 2011-05-10
Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP). Cz. I. Charakterystyka ogólna procesu oraz CRP z przeniesieniem łańcucha

>>>

J. Lubczak 2011-05-10
Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych. Cz. I. Reakcje z oksiranami (j. ang.)

>>>

A. K. Bledzki, A. Ries, D. Paßmann 2011-05-10
Funkcjonalnie gradientowane samowzmocnione kompozyty polipropylenowe (j. ang.)

>>>

C. Gozdecki, S. Zajchowski, M. Kociszewski, A. Wilczyński, J. Mirowski 2011-05-10
Wpływ wymiarów cząstek drzewnych na właściwości mechaniczne kompozytów polietylen/przemysłowe wióry drzewne (j. ang.)

>>>

M. M. A. Nikje 2011-05-10
Glikoliza odpadów poliwęglanowych pod wpływem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

J. Pach, J. W. Kaczmar 2011-05-10
Wpływ chemicznej modyfikacji włókien konopnych na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenowej

>>>

E. Sasimowski 2011-05-10
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. I. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym

>>>

K. Szustakiewicz, M. Gazińska, A. Kiersnowski, J. Pigłowski 2011-05-10
Nanokompozyty poliamid 6/organomontmorylonit otrzymywane z materiałów odpadowych (j. ang.)

>>>

A. Wąsicki, A. Kościuszko 2011-05-10
Badania DSC warstw powierzchniowych starzonego kompozytu polipropylen/drewno (j. ang.)

>>>