English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2014

J. Brzeska, P. Dacko, H. Janeczek, H. Janik, W. Sikorska, M. Rutkowska, M. Kowalczuk 2014-04-01
Synteza, właściwości i zastosowanie nowych (bio)degradowalnych poliestrouretanów

>>>

A. K. Błędzki, M. Urbaniak, A. Jaszkiewicz, M. Feldmann 2014-04-01
Włókna celulozowe jako alternatywa dla włókien szklanych w kompozytach polimerowych

>>>

D. Ciechańska, J. Wietecha, M. Kucharska, K. Wrześniewska-Tosik, E. Kopania 2014-04-01
Biomasa jako źródło funkcjonalnych materiałów polimerowych

>>>

J. Kijeński, M. Kijeńska, A. Migdał 2014-04-01
Współzgazowanie — strategiczny kierunek zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych

>>>

M. Rybko, M. El Fray 2014-04-01
Ocena struktury i wytrzymałości zmęczeniowej elastomerów termoplastycznych modyfikowanych nanocząstkami i sieciowanych radiacyjnie

>>>

R. Pilawka, H. Mąka 2014-04-01
Kinetyka procesu rozkładu materiałów izocyjanianowo-epoksydowych sieciowanych w obecności 1-etyloimidazolu (j. ang.)

>>>

D. M. Bieliński, U. Ostaszewska, J. Jagielski 2014-04-01
Zastosowanie bombardowania jonowego do modyfikacji właściwości tribologicznych elastomerów (j. ang.)

>>>

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, A. Kloziński, J. Tomaszewska 2014-04-01
Wykorzystanie kompozytów polimerowo-drzewnych w technologii złoża ruchomego (j. ang.)

>>>