English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2019

D. Kosmalska, H. Kaczmarek, R. Malinowski, K. Bajer 2019-04-02
Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych.Cz. II. Wpływ różnych czynników na degradację termiczną materiałów polimerowych podczas ich przetwórstwa

>>>

A. Sebai, P. Ruśkowski, A. Gadomska-Gajadhur, J. Mierzejewska, A. Kruk, L. Synoradzki 2019-04-02
Ocena właściwości antymikrobiologicznych proleków chlorofenezyny (j. ang.)

>>>

T. Gołofit, T. Zielenkiewicz, J. Gawron, K. Cieślak, W. Tomaszewski, M. Chmielarek, P. Maksimowski, W. Pawłowski 2019-04-02
Analiza ilościowa kompozytów polimerowo-drzewnych z zastosowaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej oraz spektrofotometrii w podczerwieni (j. ang.)

>>>

M. Jurczyk-Kowalska, M. Płocińska, E. Choińska, A. Zagórski 2019-04-02
Charakterystyka fotoutwardzalnych żywic akrylowych do zastosowań w przemyśle drzewnym

>>>

M. Oleksy, G. Budzik, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz 2019-04-02

Przemysł 4.0. Cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych

>>>

J. Pisula 2019-04-02
Analiza dokładności geometrycznej polimerowych stożkowych kół zębatych realizowana w układzie pomiarowym opartym nastrukturze Przemysł 4.0 (j. ang.)

>>>

Ali A.A. Al-Zubiedy 2019-04-02
Analiza stabilności wymiarowej produktu rozdrabniania w recyklingu tworzyw (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 5/2019) 2019-04-25