English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2002

L. Jarecki 2013-10-10
Kierunki w teorii i modelowaniu układów polimerowych prezentowane podczas kongresu IUPAC MACRO 2000

>>>

M. H. Struszczyk 2013-10-10
Chityna i chitozan. Cz. II. Zastosowanie chitozanu (j. ang.)

>>>

R. Ukielski 2013-10-10
Wpływ długości bloków poliamidowego i poliestrowego na strukturę oraz właściwości trójblokowych terpolimerów poli [(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(ε-kaprolaktam)]

>>>

R. Jeziórska 2013-10-10
Wybrane parametry strukturalne oraz właściwości cieplne i mechaniczne mieszanin złożonych z poli(tereftalanu etylenu), izotaktycznego polipropylenu szczepionego maleinianem rycynylo-2-oksazoliny oraz poliwęglanu (PET/i-PP-g-MRO/PC)

>>>

M. Rabiej 2013-10-10
Wyznaczanie stopnia krystaliczności polimerów semikrystalicznych za pomocą programu komputerowego „OptiFit”

>>>

M. Zaborski, M. Lipińska 2013-10-10
Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego jako napełniacz strącaną kredę modyfikowaną różnymi aminokwasami

>>>

J. W. Sikora 2013-10-10
Wpływ elementów konstrukcyjnych ślimaka na charakterystykę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem

>>>

J. Stasiek, T. Nieszporek 2013-10-10
Problemy projektowania i wykonywania ślimaków dwuślimakowych wytłaczarek przeciwbieżnych

>>>