English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2006

E. Olędzka, L. Pyskło, M. Sobczak, A. Łuksa 2010-09-14
Piroliza zużytych opon w aspekcie technicznym i ekonomicznym oraz uszlachetnianie otrzymywanych produktów

>>>

K. Kelar 2010-09-14
Modyfikowany fulerenami poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacji ε-kaprolaktamu

>>>

N. Tudorachi, R. Lipsa 2010-09-14
Porównawcze badania skrobi modyfikowanej za pomocą kwasu mlekowego i poli(kwasu mlekowego) (j. ang.)

>>>

S. Kudła 2010-09-14
Wybrane aspekty wpływu oddziaływania przeciwutleniaczy fenolowych z nadtlenkiem dikumylu na właściwości sieciowanych poliolefin

>>>

A. Cebulska, Z. Jedliński 2010-09-14
Otrzymywanie cząstek sferycznych z oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego

>>>

M. Żenkiewicz, S. Lutomirski 2010-09-14
Wpływ ciepła na niektóre właściwości warstwy wierzchniej folii polimerowych przeznaczonych do formowania próżniowego

>>>

R. Steller 2010-09-14
Wpływ zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu ślimakowego

>>>

Z. Czech, M. Koćmierowska 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Dyspergowalne w wodzie układy poliuretanowe stosowane jako kleje samoprzylepne (j. ang.)

>>>

A. Drzycimska, T. Spychaj 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Zastosowanie DSC do oceny wpływu soli glinu na homopolimeryzację akryloamidu i jego kopolimeryzację z kwasem akrylowym (j. ang.)

>>>