English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2007

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz 2010-09-10
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. II. Reakcje indukowane światłem laserowym

>>>

M. Sobczak, E. Olędzka, W. L. Kołodziejski, R. Kuźmicz 2010-09-10
Polimery do zastosowań farmaceutycznych

>>>

K. Niciński, D. Jamanek, W. Skupiński, M. Borowiak 2010-09-10
Wpływ wodoru lub metanu na polimeryzację styrenu katalizowaną układem CpTiCl2(OC6H4Cl-p)/MAO (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król 2010-09-10
Kationomery poliuretanowe syntetyzowane z 4,4’-diizocyjanianu difenylenometanu, glikolu poli(oksypropylenowego) i N-alkilodietanoloamin - budowa chemiczna oraz swobodna energia powierzchniowa i jej składowe

>>>

Z. Czech, M. Urbala 2010-09-10
Poliakrylanowe kleje samoprzylepne zawierające etery nienasycone sieciowane za pomocą promieniowania UV (j. ang.)

>>>

T. Sterzyński, I. Śledź 2010-09-10
Jednopolimerowe kompozyty polipropylenowe - wytwarzanie, struktura, właściwości

>>>

A. Rudawska, S. Zajchowski 2010-09-10
Swobodna energia powierzchniowa kompozytów polimerowo-drzewnych

>>>

B. Maridass, B. R. Gupta 2010-09-10
Wpływ parametrów pracy wytłaczarki na właściwości mechaniczne rewulkanizowanego proszku gumowego otrzymywanego z opon (j. ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska 2010-09-10
RAPID COMMUNICATION: Badania nad wykorzystaniem wywaru pszennego do produkcji sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (j. ang.)

>>>