English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2009

P. Polcyn, J. Janiszewska, A. Lipkowski, Z. Urbańczyk-Lipkowska 2010-09-01
Synteza, metody identyfikacji i wybrane medyczne zastosowania dendrymerów

>>>

B. Jędrzejewska, Z. Rafiński, J. Pączkowski 2010-09-01
Fotopolimeryzacja triakrylanu trimetylolopropanu inicjowana diselenkami (j. ang.)

>>>

S. Brzeziński, M. Żenkiewicz, S. Połowiński, D. Kowalczyk, I. Karbownik, S. Lutomirski, G. Malinowska 2010-09-01
Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów polimerowych - analiza problemu, konstrukcja urządzeń i badania wstępne

>>>

E. Markiewicz, S. Borysiak, D. Paukszta 2010-09-01
Kompozyty polipropylenu z napełniaczami lignocelulozowymi jako materiały pochłaniajace dźwięk (j. ang.)

>>>

B. Likozar, M. Krajnc 2010-09-01
Modelowanie dynamicznych właściwości mechanicznych surowego uwodornionego poli(butadien-co-akrylonitrylu) (HNBR) wzmacnianego współreagentem sieciowania i morfologia nanodyspersji współreagenta w matrycy HNBR (j. ang.)

>>>

K. Pepliński, M. Bieliński 2010-09-01
Właściwości przetwórcze i użytkowe pojemników wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetwórstwa – ocena wydajności i jakości procesu

>>>

J. Stasiek 2010-09-01
Wpływ warunków wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii polietylenowej na zmianę niektórych jej właściwości

>>>

K. Śmiechowski, J. Żarłok, J. Skiba, E. Wardzińska, P. Penczek 2010-09-01
Możliwości zastosowania żywic epoksydowych w procesie wyprawiania skór

>>>