English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2014

M. Malinowski, A. Iwan 2014-05-13
Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. I. Zasada działania, rodzaje oraz stosowane metody badań

>>>

E. Andrzejewska, A. Dembna 2014-05-13
Kinetyka fotopolimeryzacji i oddziaływania międzycząsteczkowe w układach metakrylan-imidazoliowa ciecz jonowa (j. ang.)

>>>

P. Czub, P. Kasza 2014-05-13
Właściwości mechaniczne usieciowanego izocyjanianami produktu reakcji modyfikowanego oleju sojowego i żywicy epoksydowej

>>>

A. Paberza, U. Cabulis, A. Arshanitsa 2014-05-13
Lignina ze słomy pszenicznej jako napełniacz stosowany do sztywnych pianek poliuretanowych na bazie amidów oleju talowego (j. ang.)

>>>

K. Moraczewski, M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz 2014-05-13
Wpływ wyładowań koronowych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania

>>>

K. Formela, M. Bogucki 2014-05-13
Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w charakterystyce właściwości kompozycji recyklat polietylenu dużej gęstości/miał gumowy (PE-HD/GTR) (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, T. Żuk, M. Błaszkowski 2014-05-13
Badania procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polimerowych o różnych zawartościach ABS i PMMA

>>>

E. Sasimowski, J. W. Sikora, B. Królikowski 2014-05-13
Efektywność wytłaczania polietylenu przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej ze strefą rowkowaną (j. ang.)

>>>