English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2019

K. Dąbrowski, U. Pawłowska, C. Dębek 2019-05-13
Elastomery o właściwościach biobójczych. Cz. 1. Przegląd literaturowy

>>>

G. Budzik, D. Żelechowski 2019-05-13
Możliwości stosowania fotopolimerowych form wtryskowych do produkcji małoseryjnej w strukturze Przemysł 4.0

>>>

M. Stepczyńska 2019-05-13
Wpływ dodatku związków aktywnych na degradację biokompozytów polilaktydowych (j. ang.)

>>>

B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner 2019-05-13
Ocena wytrzymałości mechanicznej poli(metakrylanumetylu) wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, węglowymi lub aramidowymi (j. ang.)

>>>

M. J. Halimatul, S. M. Sapuan, M. Jawaid, M. R. Ishak, R. A. Ilyas 2019-05-13
Wpływ zawartości skrobi sago i plastyfikatora na właściwości termoplastycznych folii: testy mechaniczne oraz cyklicznego przemywania i suszenia (j.ang.)

>>>

M. Oleksy, J. Oliwa, G. Budzik, R. Oliwa, K. Bulanda, M. Nędza 2019-05-13
Wykorzystanie mieszadła z wbudowanymi zwężkami Parshalla do modyfikacji bentonitu przeznaczonego do napełniania żywic polimerowych (j. ang.)

>>>

M. Cader, M. Zaborniak, M. Stączek 2019-05-13
Analiza dokładności odwzorowania modeli CAD części polimerowych wytwarzanych z zastosowaniem reprezentatywnych technik addytywnych w procesie produkcji w konwencji Przemysł 4.0

>>>

D. Kolasa, A. Łukomska, J. Sołtysiak, M. Soszko, O. Ciężarek, J. Lach, K. Wróbel, A. Czerwiński 2019-05-13
Badanie zawartości wybranych metali ciężkich w separatorze polimerowym akumulatora kwasowo-ołowiowego

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 6/2019) 2019-05-13