English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2002

A. Duda 2013-10-10
Synteza alifatycznych poliestrów o zróżnicowanej architekturze metodą kontrolowanej polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów (j. ang.)

>>>

G. Braunegg, R. Bona, F. Schellauf, E. Wallner 2013-10-24
Polihydroksyalkaniany (PHAs): zgodna z zasadą zrownoważonego rozwoju produkcja biopoliestru (j. ang.)

>>>

S. Słomkowski, S. Sosnowski, M. Gadzinowski 2013-10-24
Dyspersyjna polimeryzacja dilaktydu i ε-kaprolaktonu (j. ang.)

>>>

A. Pawlak, J. Morawiec, A. Gałęski 2013-10-28
Kompatybilizacja, przetwarzanie i właściwości mieszanin recyklatów PET/poliolefina (j. ang.)

>>>

E. G. Fernandes, El-Refaie Kenawy, S. Miertus, E. Chiellini 2013-10-28
Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym: charakterystyka termiczna mieszanin polimerowych na podstawie odpadowej żelatyny (j. ang.)

>>>

M. Mucha, A. Pawlak 2013-10-28
Kompleksowe badania podatności na degradację chitozanu (j. ang.)

>>>

C. Vasile 2013-10-28
Rola procesów degradacji polimerów w zanieczyszczeniu środowiska i zagospodarowaniu odpadów (j. ang.)

>>>

M. Heneczkowski, H. Galina 2013-10-28
Recykling materiałowy odpadowych elastycznych pianek poliuretanowych wytwarzanych metodą RIM (j. ang.)

>>>

K. Grzebieniak, C. Ślusarczyk, A. Włochowicz, J. Janicki 2013-10-28
Przekształcenia struktury spowodowane hydrolityczną degradacją kopoliestrów tereftalan etylenu/kwas mlekowy (j. ang.)

>>>

I. Fortelný, Z. Kruliš, D. Michálková 2013-10-28
Zastosowanie mieszanego kompatybilizatora w procesie recyklingu komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych (KOTS) (j. ang.)

>>>

E. Chiellini, P. Cinelli, S. D'Antone, V. I. Ilieva 2013-10-28
Zastosowanie w rolnictwie materiałów polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (EDPM) — przegląd (j. ang.)

>>>

S. Miertus, X. Ren 2013-10-28
Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym (EDP) a zagadnienie zagospodarowania odpadów (j. ang.)

>>>

E. Földes, B. Pukánszky 2013-10-28
Zagospodarowanie odpadów tworzywowych i tworzywa sztuczne ulegające degradacji pod wpływem środowiska naturalnego — sytuacja na Węgrzech (j. ang.)

>>>

Y. A. Kim, S. H. Kim 2013-10-28
Postępy w dziedzinie wytwarzania i zastosowania w krajach wschodnio-azjatyckich tworzyw sztucznych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (j. ang.)

>>>

Z. L. Karpiński, W. Tuszewicki 2013-10-28
Odpady poliolefinowe i ich utylizacja w polskim koncernie naftowym Orlen SA (j. ang.)

>>>

J. Szafko, E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko 2013-10-28
Termiczny rozpad 2,2'-azobis[2-ω-hydroksy-oligo(oksyetyleno)propionianu metylu] w układzie akrylonitryl — N,N-dimetyloformamid — komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, D. Jachowska, J. Moryś, M. Prokopowicz, K. Czarnoboj, B. Fałkiewicz 2013-10-28
Przenikanie polidimetylosiloksanów (PDMS) do tkanki nerwowej szczurów — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>