English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2007

A. Duda, A. Kowalski 2010-09-10
Zdolność do polimeryzacji cyklicznych estrów alifatycznych

>>>

M. Cypryk, B. Delczyk, P. Pospiech, K. Strzelec 2010-09-10
Modyfikacje polimerów siloksanowych

>>>

E. Bortel, E. Witek, M. Pazdro, A. Kochanowski 2010-09-10
N-winyloformamid - nowy ekologiczny monomer wodorozpuszczalny

>>>

W. M. Rzymski, M. Kmiotek 2010-09-10
Reakcje interelastomerowe w niekonwencjonalnych mieszaninach elastomerów

>>>

M. Gierszewska-Drużyńska, J. Ostrowska-Czubenko 2010-09-10
Synteza i właściwości membran hydrożelowych na podstawie chitozanu oraz alginianu sodu

>>>

D. Żuchowska, R. Steller, W. Meissner 2010-09-10
Kompozyty polimerowe podatne na (bio)degradację

>>>

W. Mazela, P. Czub, J. Pielichowski 2010-09-10
Zastosowanie żywic epoksydowych w elektronice i optoelektronice. Cz. III. Żywice epoksydowe o nieliniowych właściwościach optycznych

>>>

D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski 2010-09-10
Dyspersja napełniacza w mieszance gumowej. Cz. I. Opis procesu dyspergowania

>>>

A. Bajorek, J. Kabac, J. Pączkowski 2010-09-10
Barwniki styrylochinoliniowe jako sondy spektroskopowe w procesie polimeryzacji rodnikowej

>>>

E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko 2010-09-10
Azowe inicjatory funkcyjne - rozpad termiczny w mieszaninach akrylonitryl/N,N-dimetyloformamid

>>>

M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev 2010-09-10
Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. II. Badania spektroskopowe struktury „mikropianki” kolagenowej

>>>

J. Datta, M. Rohn 2010-09-10
Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory

>>>

A. Kloziński, T. Sterzyński 2010-09-10
Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz. I. Poślizg przy ściance kanału

>>>

M. Żenkiewicz, M. Kurcok 2010-09-10
RAPID COMMUNICATION: Wpływ promieniowania elektronowego na temperaturę piku topnienia mieszanki polimerowej (j. ang.)

>>>

J. Lubczak 2010-09-10
RAPID COMMUNICATION: Pianki poliuretanowe z pierścieniami purynowymi (j. ang.)

>>>