English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2009

P. Król 2010-09-01
Poliuretany - Przegląd 60-letniego rozwoju ich syntezy i zastosowań

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja 2010-09-01
Porównanie imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych jako środowisk dwufazowej polimeryzacji etylenu prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego (j. ang.)

>>>

B. Grabowska 2010-09-01
Sieciowanie mikrofalami kompozycji poliakrylowych z udziałem dekstryny i wykorzystanie ich jako spoiw do mas odlewniczych

>>>

J. Pagacz, J. Polaczek, J. Pielichowski, M. Migdał, A. Tokarska 2010-09-01
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie biodegradowalnego kopolimeru kwasu asparaginowego z kwasem mlekowym

>>>

E. Bociąga, T. Jaruga, R. Sikora 2010-09-01
Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego. Cz. II. Czynniki wpływające na jakość wyprasek precyzyjnych

>>>

J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas 2010-09-01
Synteza, budowa i właściwości chemiczne nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli

>>>

M. Nour, M. Elgazery, W. Awad, M. Amer 2010-09-01
Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polietylenu małej gęstości z modyfikowaną glinką montmorylonitową

>>>

M. M. A. Nikje, F. H. A. Mohammadi 2010-09-01
Trójskładnikowy układ sorbitol/glicerol/woda jako nowy czynnik glikolizujący w chemicznym, wspomaganym mikrofalami recyklingu elastycznej pianki poliuretanowej (j. ang.)

>>>

M. Maryniak, N. Guskos, J. Typek, D. Petridis, A. Szymczyk, A. Guskos, K. Goracy, Z. Rosłaniec, M. Kwiatkowska 2010-09-01
Termiczna charakterystyka kompozytów polimerowych zawierających nanokrystaliczny maghemit (j. ang.)

>>>

S. Brzeziński, M. Żenkiewicz, S. Połowiński, D. Kowalczyk, I. Karbownik, S. Lutomirski, G. Malinowska 2010-09-01
Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów poliestrowych

>>>

A. F. Hamed, S. M. Sapuan, M. M. Hamdan, B. B. Sahari 2010-09-01
Teoretyczne wyznaczanie rozkładu naprężeń i odkształceń w grubościennej nawijanej rurze kompozytowej (j. ang.)

>>>

A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh 2010-09-01
Doświadczalne badanie penetracji wody podczas formowania polipropylenu w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)

>>>

M. Piątkowski, D. Bogdał, B. Ondruschka 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Synteza poli(kwasu asparaginowego) z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

S. Kudła 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Zastosowanie metody reometrycznej do określenia wpływu napełniaczy mineralnych na przebieg procesu sieciowania polietylenu wobec nadtlenku (j. ang.)

>>>

J. Kosterna, J. Lubczak 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Monomery i polimery akrylowe z pierścieniami pirymidynowymi (j. ang.)

>>>