English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2007

J. Datta, M. Rohn 2010-09-10
Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów

>>>

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz 2010-09-10
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. III. Ablacja laserowa i zmiany struktury geometrycznej powierzchni

>>>

D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski 2010-09-10
Dyspersja napełniacza w matrycy kauczuku. Cz. II. Metody oceny stopnia dyspersji

>>>

G. Rokicki, P. G. Parzuchowski, D. Maciejewski, P. Rzytki 2010-09-13
Silnie rozgałęzione poli(hydroksyetery) na podstawie biscyklicznego węglanu z grupą fenolową

>>>

I. Gaweł, Ł. Niczke, F. Czechowski 2010-09-13
Zmiany struktury chemicznej estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego podczas katalitycznego utleniania w temperaturze 200°C

>>>

A. Kopczyńska, G. W. Ehrenstein 2010-09-13
Napięcie powierzchniowe tworzyw polimerowych

>>>

P. Obreja, D. Cristea, M. Purica, R. Gavrila, F. Comanescu 2010-09-13
Polimery szczepione nanocząstkami tlenków metali w celu kontrolowanych zmian współczynnika załamania światła (j. ang.)

>>>

A. Blim, L. Jarecki 2010-09-13
Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i na dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz. II. Model matematyczny

>>>