English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2009

M. Paturej, M. El Fray 2010-09-01
Synteza nowych poli(estro-węglano-uretanów) na podstawie węglanu trimetylenu (TMC) i poliestropoliolu otrzymanego z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego (j. ang.)

>>>

P. Jankowski, G. Rokicki 2010-09-01
Bezstyrenowe, wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe, do zastosowań powłokotwórczych

>>>

F. Mustata, I. Bicu 2010-09-01
Hydroksyestry kwasów żywicznych modyfikowane żywicami o-krezolowo/p-nonylofenolowo/formaldehydowymi (j. ang.)

>>>

M. M. A. Nikje, F. Nazari 2010-09-01
Prosta i dogodna metoda chemicznego recyklingu poli(tereftalanu etylenu) z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, A. Tracz, W. Mróz, J. Richert 2010-09-01
Wpływ promieniowania laserowego na niektóre właściwości warstwy wierzchniej poliwęglanu (j. ang.)

>>>

G. Janowska, A. Kucharska, J. Kawałek, W. M. Rzymski 2010-09-01
Właściwości termiczne usieciowanych mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i kauczuku butadienowo-styrenowego

>>>

E. Bociąga, T. Jaruga 2010-09-01
Powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach z wielogniazdowej formy wtryskowej

>>>

A. Bryll, K. Michalska-Małecka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak 2010-09-01
Model opisujący względny współczynnik przepuszczalności w układzie membrana-stężeniowe warstwy graniczne (j. ang.)

>>>

T. Klepka, H. Dębski, H. Rydarowski 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Charakterystyka polietylenu dużej gęstości i symulacja jego właściwości metodą elementów skończonych (j. ang.)

>>>