English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2019

T. Sterzyński, K. Bula 2019-07-15
Wizualizacja oraz pomiar prędkości przepływu stopionych polimerów (j. ang.)

>>>

A. Shaban, S.M. Al-Shukri, H.I. Kahlaf, O.A. Al Hanbali 2019-07-16
Synteza,charakterystyka, właściwości termiczne i ognioodporne nowych homo­kopolimerów i kopolimerów blokowych poliakrylanu i żywicy epoksydowej z rdzeniem cyklotrifosfazenowym (j. ang.)

>>>

M. Sadej, L. Gierz, M. Naumowicz 2019-07-16
Kompozyty poliuretanowe o zwiększonym przewodnictwie cieplnym zawierające azotek boru (j. ang.)

>>>

M. J. Halimatul, S. M. Sapuan, M. Jawaid, M. R. Ishak, R. A. Ilyas 2019-07-16
Absorpcja wody i rozpuszczalność w wodzie kompozytowych folii z biopolimeru skrobiowego sago napełnionego cząstkami włókien palmy cukrowej (j. ang.)

>>>

B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner 2019-07-16
Ocena wytrzymałości mechanicznej światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego włóknami aramidowymi, szklanymi oraz hybrydowymi aramidowo-szklanymi (j. ang.)

>>>

T. Gozdek, J. Chudzik, M. Imiela, D. M. Bieliński 2019-07-16
Wpływ dodatku cieczy jonowych na właściwości wyrobów tkaninowo-gumowych zawierających napełniacze warstwowe

>>>

W. Serweta, J. Wójcik, J. Rutowicz, Z. Olejniczak 2019-07-16
Zmiana wybranych właściwości reologicznych wierzchnich skór obuwniczych na skutek starzenia pod wpływem promieniowania UV (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 9/2019) 2019-08-12