English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Doświadczalne metody badania przepływu tworzywa w kanałach form wtryskowych
Polimery 2007, nr 3, 170


Streszczenie

Omówiono znaczenie badań zmierzających do poznania zjawisk zachodzących podczas przepływu tworzywa w formie, podkreślając przy tym konieczność prowadzenia prac o charakterze zarówno symulacyjnym, jak i doświadczalnym. Przedstawiono obszerną (obejmującą opisy postępowania oraz porównanie zalet i wad) charakterystykę kilku wykorzystywanych w tym celu sposobów eksperymentalnych, mianowicie zastosowanie form z przezroczystymi (szklanymi) ściankami, metodę krótkich wtrysków, metodę magnesowania tworzywa a także zastosowanie barwnika lub napełniacza płytkowego jako znacznika linii przepływu tworzywa. Dużo miejsca poświęcono wynikom własnych prac nad nową metodą badania przepływu tworzywa w formie wtryskowej, polegającą na pominięciu fazy docisku podczas wtryskiwania, dzięki czemu uzyskuje się wypraski z widocznymi na ich powierzchni liniami przepływu materiału. W jej realizacji nie potrzeba stosować specjalnego oprzyrządowania, a jedyny wymóg to właściwy wybór warunków wtryskiwania. W szczególności, temperatura formy powinna być niższa od zalecanej w odniesieniu do danego tworzywa.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, przepływ tworzywa w formie, doświadczalne metody badania przepływu


e-mail: bociaga@kpts.pcz.czest.pl


E. Bociąga (222.1 KB)
Doświadczalne metody badania przepływu tworzywa w kanałach form wtryskowych