English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak, K. Grudziński

Wykres sieciowania czas-temperatura-przemiana (TTT) dla układu epoksydowego EPY® (j. ang.)

Polimery 2007, nr 2, 117


Streszczenie

Badano reakcję sieciowania napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6+TETA), stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, w celu utworzenia wykresu izotermicznego sieciowania czas-temperatura-przemiana (TTT) dla tego układu. Do sporządzenia takiego wykresu posłużyły dane eksperymentalne uzyskane za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i wiskozymetrii rotacyjnej oraz wyniki obliczeń z odpowiednio przetworzonych modeli empirycznych zależności między stopniem konwersji, czasem do żelowania i do zeszklenia a temperaturą zeszklenia. Badania eksperymentalne wykonano w optymalnym dla izotermicznego sieciowania tego układu epoksydowego zakresie temperatur 23-100°C i stwierdzono dobrą zgodność wyników eksperymentalnych z wynikami obliczeń. Sporządzony wykres sieciowania umożliwia pełny wgląd w termomechaniczne zachowanie się tworzywa EPY® podczas jego utwardzania i może być użytecznym narzędziem do analizowania i projektowania technologii wytwarzania podkładek fundamentowych, do różnych praktycznych zastosowań.


Słowa kluczowe: układ epoksydowy, reakcja sieciowania, konwersja, żelowanie, przejście szkliste, wykres TTT


e-mail: Magdalena.Urbaniak@ps.pl


M. Urbaniak, K. Grudziński (299.1 KB)
Wykres sieciowania czas-temperatura-przemiana (TTT) dla układu epoksydowego EPY® (j. ang.)