English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z KART HISTORII

Polimery konstrukcyjne – 50 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej 2012-06-18

Jednym z ważniejszych wyzwań w powojennej działalności Instytutu Chemii Przemysłowej były badania w zakresie tzw. polimerów konstrukcyjnych. Minęło ponad 50 lat od podjęcia w Instytucie pierwszych pionierskich prac z tej tematyki.

>>>

Żywice silikonowe – 60 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej 2012-06-18

Podjęte w Instytucie, już w latach 1948–1950, pierwsze próby otrzymywania związków krzemoorganicznych obejmowały syntezy tetrachlorku krzemu i jego przerób na etylokrzemiany oraz badania rozpoznawcze wytwarzania alkilochlorosilanów z wykorzystaniem związków magnezoorganicznych...

>>>

Poliestry – 55 lat badań w Instytucie Chemii Przemysłowej 2012-06-18

Najwcześniejsze prace dotyczyły nienasyconych żywic poliestrowych, których opracowanie zostało zapoczątkowane ponad 55 lat temu w Instytucie Tworzyw Sztucznych (ITS) (od 1971 r. Instytut Chemii Przemysłowej) w Warszawie...

>>>

Badania nad opracowaniem syntezy surowców do otrzymywania włókien polimerowych 2012-06-18

Prace nad syntezą surowców do włókien poliamidowych zapoczątkował już w latach pięćdziesiątych ub. wieku prof. dr inż. Stanisław Ciborowski.W skład kierowanego przez Niego Zespołu wchodzili: doc. Kazimierz Balcerzak, mgr Alina Janitz, mgr inż. Wanda Kowalska i mgr inż. Tadeusz Vieweger...

>>>