English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Sosnowski

Prosty i dokładny algorytm Monte Carlo do modelowania złożonych

procesów polimeryzacji (j. ang.)

Polimery 2011, nr 7-8, 549


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.549

Streszczenie

W publikacji przedstawiono nowy, dokładny algorytm Monte Carlo do modelowania złożonych procesów polimeryzacji. W algorytmie zrezygnowano z powszechnie stosowanego abstrakcyjnego przedstawiania danych w postaci macierzy i wprowadzono listę podwójnie wiązaną jako naturalny model makrocząsteczek. Dzięki temu reakcje elementarne można modelować jako tworzenie i zrywanie powiązań między elementami listy podwójnie wiązanej. Prowadzi to do prostej struktury oraz dużej szybkości działania algorytmu. W wyniku symulacji są dostępne wszystkie charakterystyki modelowanego procesu: zależności kinetyczne, rozkłady ciężarów cząsteczkowych, mikrostruktura makrocząsteczek itp. W pracy wyeksponowano praktyczne szczegóły implementacji algorytmu: struktury danych, schematy blokowe i kody źródłowe (Pascal). Szczegółowo opisano przykłady algorytmów do symulacji procesów polimeryzacji żyjącej/kontrolowanej, złożonych z różnych reakcji elementarnych: od prostej homopolimeryzacji do kopolimeryzacji obejmującej reakcje inicjowania, propagacji i wymiany segmentalnej.


Słowa kluczowe: modelowanie komputerowe, kinetyka, rozkład ciężarów cząsteczkowych, symulacja Monte Carlo, mikrostruktura łańcucha


e-mail: stasosno@cbmm.lodz.pl


S. Sosnowski

Prosty i dokładny algorytm Monte Carlo do modelowania złożonych procesów polimeryzacji (j. ang.)