English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Półka

Analiza szybkości wydzielania ciepła i dymu z materiałów epoksydowych niemodyfikowanych

i modyfikowanych środkami ogniochronnymi

Polimery 2011, nr 10, 736


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.736

Streszczenie

Analizowano wpływ wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne i pożarowe materiałów epoksydowych. Modyfikacji antypirenami poddano żywicę Epidian 5 (Ep 5), dodając do niej 3 lub 6 % mas. Exolitu bądź 3 lub 5 % mas. Nanomeru bądź też 3 % mas. Nanomeru + 3 % mas. Exolitu lub 3 % mas. Nanomeru + 6 % mas. Exolitu. Metodą kalorymetru stożkowego oznaczano szybkości wydzielania ciepła i dymu, zapalność materiału, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej tworzącej się podczas rozkładu niemodyfikowanych oraz modyfikowanych przeciwogniowo materiałów epoksydowych, w warunkach różnych gęstości strumieni cieplnych. Stwierdzono, że najkorzystniejszy efekt modyfikacji z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego materiałów uzyskano w przypadku zastosowania dwóch antypirenów jednocześnie, w stężeniach 3 % mas. Nanomeru i 6 % mas. Exolitu.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, antypireny, spalanie materiałów epoksydowych, modyfikacja, szybkość wydzielania ciepła


e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl


M. Półka

Analiza szybkości wydzielania ciepła i dymu z materiałów epoksydowych niemodyfikowanych i modyfikowanych środkami ogniochronnymi