English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski

Autokatalityczne metalizowanie materiałów polimerowych

Polimery 2011, nr 7-8, 541


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.541

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący metalizowania powierzchni tworzyw polimerowych. Przedstawiono główne zalety tego sposobu modyfikacji warstwy wierzchniej polimerów, omówiono proces metalizowania bezprądowego ze szczególnym uwzględnieniem metalizowania autokatalitycznego. Scharakteryzowano rolę i mechanizmy działania składników kąpieli do metalizowania, tj.: reduktorów, związków kompleksowych i stabilizatorów. Omówiono znaczenie stabilności kąpieli galwanicznej i aktywacji warstwy powierzchniowej poddanego metalizowaniu materiału polimerowego. Wskazano kierunki najnowszych badań zmierzających do znalezienia nowych katalizatorów, sposobów ich wprowadzania do materiału polimerowego, a także laserowego ich aktywowania.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, powłoki metalowe, metalizowanie autokatalityczne


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski

Autokatalityczne metalizowanie materiałów polimerowych