English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. M. Baranowska, M. Sikora, M. Krystyjan, P. Tomasik

Analiza powstawania i struktury podwójnych żeli skrobiowo-hydrokoloidowych

na podstawie czasów relaksacji cząsteczek wody (j. ang.)

Polimery 2011, nr 6, 478


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.478

Streszczenie

Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z k-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T1, podczas gdy dodatek takiej ilości gumy guarowej lub k-karagenu miał niewielki wpływ na żelowanie skrobi, powodując jednak wraz z rosnącą temperaturą niewielki wzrost T1. Oba te hydrokoloidy obniżały jedynie, o ok. 5 °C temperaturę początku żelowania, a samo żelowanie było rozciągnięte w czasie. Hydrokoloidy wpływały także na czasy relaksacji spinowo-spinowej, T2. Początkowo, aż do rozpoczęcia żelowania, czas T2 ulegał skróceniu, najwyraźniej w układzie z gumą ksantanową (rys. 1, 3, 5, 7). W trakcie chłodzenia wartość T2 zmieniała się nieregularnie. Na ogół w żelach podwójnych czasy T2 były dłuższe niż w żelach ze skrobi bez dodatków, a we wszystkich badanych żelach dwuskładnikowych czasy relaksacji jednostajnie się zmniejszały wraz ze spadkiem temperatury (rys. 2, 4, 6, 8). Wyznaczono także energie aktywacji cząsteczek wody w czasie chłodzenia żeli (tabela 1).


Słowa kluczowe: skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, guma guarowa, k-karagen, skrobia owsiana, skrobia ziemniaczana, guma ksantanowa


e-mail: rrsikora@cyf-kr.edu.pl


H. M. Baranowska, M. Sikora, M. Krystyjan, P. Tomasik

Analiza powstawania i struktury podwójnych żeli skrobiowo-hydrokoloidowych na podstawie czasów relaksacji cząsteczek wody (j. ang.)