English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bartkowiak-Jowsa, R. Będziński, J. Chłopek, J. Filipiak, B. Szaraniec

Analiza porównawcza charakterystyki odkształceniowych polimerów biodegradowalnych

rozważanych jako materiał na stenty naczyniowe (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 224


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.224

Streszczenie

Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych biodegradowalnych polimerów bazowych oraz ich kompozytów z dodatkiem włókien lub proszków (tabela 1). Materiały selekcjonowano biorąc pod uwagę charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe naczyń krwionośnych (rys. 5), poszukując pokrywających się obszarów sprzyjających zachowaniu ciągłości odkształceń na granicy implant-tkanka (rys. 6, tabela 5). Materiałem wykazującym największą zbieżność pod względem charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej z tkanką naczyniową, w obszarze liniowym, jest poli(laktyd-ko-glikolid) (rys. 6b). Spośród materiałów o charakterystyce naprężeniowo-odkształceniowej typowej dla materiału ulegającego umocnieniu, największy stopień zbieżności uzyskano w przypadku kompozytów z dodatkiem włókien poliakrylonitrylowych (PAN) (rys. 6c) oraz alginianu sodu (NaAlg) (rys. 6d). Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałowej wykonano prototyp stentu naczyniowego z polilaktydu PL(DL)A z długim włóknem alginianowym (rys. 7). Udało się uzyskać implant o zamierzonych wymiarach i założonej charakterystyce geometrycznej.


Słowa kluczowe: stent bioresorbowalny, polimer biodegradowalny, kompozyty polimerowe


e-mail: magdalena.bartkowiak@pwr.wroc.pl


M. Bartkowiak-Jowsa, R. Będziński, J. Chłopek, J. Filipiak, B. Szaraniec

Analiza porównawcza charakterystyki odkształceniowych polimerów biodegradowalnych rozważanych jako materiał na stenty naczyniowe (j. ang.)