English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. M. Bik, W. Głuszewski, W. M. Rzymski, Z. P. Zagórski

Sieciowanie i degradacja uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

pod wpływem promieniowania elektronowego. Wpływ zawartości związanego akrylonitrylu

Polimery 2005, nr 4, 266


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.266


Streszczenie

Zbadano wpływ polarności uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) na procesy jego sieciowania i degradacji radiacyjnej. Różniące się zawartością (34, 39, 43 % mas.) związanego akrylonitrylu (AN) próbki HNBR (odpowiednio oznaczone symbolami H34, H39 i H43) poddano działaniu promieniowania elektronowego o mocy 10 MeV dawką od 20 do 300 kGy. Oznaczono stałe elastyczności Mooney’a-Rivlina (2C1N), zawartość zolu (S), wydajność sieciowania radiacyjnego (E) oraz dawkę żelowania (Dg). Stwierdzono, że HNBR ulega sieciowaniu radiacyjnemu, a gęstość jego sieci przestrzennej jest wprost proporcjonalna do dawki (D). Zawartość związanego AN nie wpływa na procesy sieciowania i degradacji badanych HNBR. Wykorzystując równanie Charlesby’ego-Pinnera [równanie (3)] wyznaczono stosunek aktów degradacji (p) do aktów sieciowania (q) i stwierdzono, że procesom sieciowania radiacyjnego HNBR towarzyszy umiarkowana degradacja łańcuchów (p/q = 0,05-0,10), zachodząca prawdopodobnie wg mechanizmu rozpadu b [równanie (4)]. Metodą spektroskopii z całkowitym wewnętrznym odbiciem promieniowania podczerwonego (IRS) określono względną intensywność pasma absorpcji przy 810 cm-1 odpowiadającego końcowym ugrupowaniom >C=CH2.


Słowa kluczowe: uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, zawartość akrylonitrylu, promieniowanie elektronowe, sieciowanie, degradacja

J. M. Bik, W. Głuszewski, W. M. Rzymski, Z. P. Zagórski (143.1 KB)
Sieciowanie i degradacja uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego pod wpływem promieniowania elektronowego. Wpływ zawartości związanego akrylonitrylu