English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Gorczyca, R. Tylingo

Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności

antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne — kolagen, chitozan

Polimery 2011, nr 10, 709


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.709

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej możliwości wykorzystania biopolimerów do otrzymywania materiałów opatrunkowych o aktywności antydrobnoustrojowej. Opisano potencjał tkwiący w biopolimerach, takich jak kolagen i chitozan. Omówiono możliwości unieruchomienia w nich a następnie kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych, nadających materiałom opatrunkowym właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne oraz wspomagające gojenie się ran. Scharakteryzowano rodzaje zagrożeń, w stosunku do których materiały opatrunkowe powinny wykazywać aktywność oraz formy i rodzaje wyszczególnionych biopolimerów, wykorzystywanych w produkcji materiałów medycznych. Drugą część artykułu poświęcono przedstawieniu najważniejszych strategii stosowanych do nadawania aktywności antydrobnoustrojowej materiałom biopolimerowym.


Słowa kluczowe: biomateriały, kolagen, chitozan, opatrunki medyczne, infekcje skórne


e-mail: gregory.gorczyca@gmail.com


G. Gorczyca, R. Tylingo

Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne — kolagen, chitozan