English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Błędzki, A. Jaszkiewicz

Biokompozyty na podstawie polilaktydu wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego

Polimery 2008, nr 7-8, 564


Streszczenie

Zbadano wpływ rodzaju wzmocnienia włóknistego - regenerowanej celulozy (wiskozy) i włókien bananowca (abaka) - na właściwości mechaniczne biokompozytów opartych na polilaktydzie (PLA) jako matrycy polimerowej. Biokompozyty z 15 % mas. bądź 30 % mas. udziałem włókien wytworzono metodą dwuetapowego wytłaczania, polegającą na powlekaniu włókna ciągłego warstwą PLA i następnej homogenizacji układu. Ocena właściwości mechanicznych obejmowała wyniki quasi-statycznej próby rozciągania i zginania oraz badania udarności z karbem biokompozytów. Jako układy porównawcze posłużyły kompozyty polipropylenu zawierające 30 % mas. wspomnianych dwóch rodzajów włókien. Mechanizm adhezji ma granicy włókno/PLA oraz orientację włókna wyodrębnionego z kompozytów zinterpretowano na podstawie obserwacji metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii optycznej. Wyniki wskazują, że dodatek do PLA obydwu typów włóknistego wzmocnienia powoduje wzrost sztywności i wytrzymałości badanych próbek, przy czym zwłaszcza korzystny jest 30-proc. udział włókien. Na uwagę zasługuje w szczególności znaczna (3,6-krotna) poprawa udarności z karbem układu PLA/wiskoza (70:30). Uzyskane rezultaty wskazują na potencjalną możliwość wytwarzania przyjaznych dla środowiska tworzyw konstrukcyjnych na podstawie opartych na surowcach pochodzenia naturalnego zarówno matrycy polimerowej, jak i wzmocnienia włóknistego.


Słowa kluczowe: polilaktyd, włókna naturalne, biokompozyty, wiskoza, włókna bananowca, właściwości mechaniczne


e-mail: kutech@uni-kassel.de


K. Błędzki, A. Jaszkiewicz (228 KB)
Biokompozyty na podstawie polilaktydu wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego