English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Bledzki, A. Ries, D. Paßmann

Funkcjonalnie gradientowane samowzmocnione kompozyty polipropylenowe (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 369


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.369

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący samowzmocnionych kompozytów polipropylenowych (SR-PP) wykazujących wyjątkowe właściwości mechaniczne (tabela 1, rys. 2, 7) w połączeniu z niezwykłą lekkością konstrukcji oraz łatwością recyklingu. Opisano budowę strukturalną i potencjalne możliwości aplikacji samowzmocnionych płyt polipropylenowych. Szczegółowo omówiono proces funkcjonalnego, gradientowego samowzmacniania polipropylenowych płyt (tabela 2, rys. 3—6), wskazując na zasadniczy jego wpływ na właściwości końcowego produktu i porównano metody wytwarzania SR-PP z metodami otrzymywania tradycyjnych kompozytów wzmacnianych włóknami. Scharakteryzowano możliwości zastosowania samowzmocnionych płyt PP wykorzystujące specyficzne cechy tak uzyskiwanego materiału.


Słowa kluczowe: samowzmocnienie, polipropylen, gradientowe termoformowanie, kompaktowanie na gorąco, gradientowa funkcjonalizacja


e-mail: angela.ries@uni-kassel.de


A. K. Bledzki, A. Ries, D. Paßmann

Funkcjonalnie gradientowane samowzmocnione kompozyty polipropylenowe (j. ang.)